Přijímací řízení PDF Tisk Email

Milí uchazeči o studium na Česko-anglickém gymnáziu,

 

Přijímací řízení do prvního ročníku do čtyřletého i osmiletého studia pro školní rok 2018/2019 probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Vyplněnou přihlášku ke studiu doručte do kanceláře Česko-anglického gymnázia nejpozději do 1. 3. 2018.

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které budou probíhat v těchto termínech:

1. termín:  12. dubna 2018 pro čtyřleté gymnázium, 13. dubna 2018 pro osmileté gymnázium

2. termín: 16. dubna 2018 pro čtyřleté gymnázium, 17. dubna 2018 pro osmileté gymnázium

Náhradní termíny: 10. května a 11. května 2018


 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy 27.4.2018 v 15:00. Rozhodnutí o nepřijetí na ČAG bude uchazečům zasláno poštou.

Do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto rozhodnutí přijatí zájemci o studium na ČAG doručí do školy zápisový lístek.

 

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 18 uchazečů,
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 27 uchazečů.

 

Dny otevřených dveří na Česko-anglické gymnáziu:

  • ve čtvrtek  9. 11. 2017
  • ve středu  10. 1. 2018,          vždy 14.30 - 17.00

 

Rádi Vás provedeme školou kdykoliv po telefonické či e-mailové domluvě.

 

Zájemcům nabízíme přípravné kurzy na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk, 10 lekcí), které se konají od 10.1.2018 vždy od 15:00 do 17:00.

Dále nabízíme možnost vyzkoušet si jednotnou přijímací zkoušku nanečisto, která se bude konat v úterý 27. 3. 2018.

Bližší informace jsou v příloze.

 

 

Přejeme Vám šťastnou volbu,

pedagogický sbor Česko-anglického gymnázia

 

Přehled úspěšnosti absolventů ČAG při přijímání na VŠ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

 

 

Attachments:
Download this file (Kritéria_ 1._kolo_4letéG_1819.pdf)Kritéria přijímacího řízení čtyřleté gymnázium[školní rok 2018-19, 1. kolo ]352 Kb
Download this file (Kritéria_ 1._kolo_8letéG_1819.pdf)Kritéria přijímacího řízení osmieté gymnázium[školní rok 2018-19, 1. kolo ]335 Kb
Download this file (Prihlaska_SS_2016_MSMT_denni-forma.xls)Přihláška ke studiu[ ]75 Kb
Download this file (Prihlaska_SS_2017_denni_oo.pdf)Přihláška ke studiu[ ]66 Kb
Download this file (Přijímačky nanečisto 27.3.2018.pdf)Přijímací zkouška nanečisto[27.3.2018]221 Kb