Nabídka stipendia firmy Kronospan Tisk
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Američanka Mrs. Kindl dnes zavítala mezi studenty předposledních ročníků, aby představila nabídku stipendijního programu, který každoročně nabízí výjimečně nadaným studentům ve spolupráci s nadací Kronospan Foundation. Prostřednictvím tohoto stipendia je umožněno jednomu studentovi získat bakalářský  titul B.Sc na prestižní americké obchodní škole Babson College (www.babson.edu), která patří  mezi 20 nejlepších obchodních škol v Americe ležící na východě USA ve státě Massachusetts, cca 20 km od Bostonu. Toto stipendium kryje veškeré náklady související se čtyřletým studiem včetně výuky, ubytování, učebnic, zdravotního pojištění a dopravy do/z USA.

Co by měli zájemci vědět? Termín pro podání přihlášek je 17. 10. 2017 pro letošní maturanty. Do tohoto data je třeba zaslat přihlášku online na scholarship.kronospanfoundation.org Součástí přihlášky musí být esej v rozsahu cca 250 slov, přepis výročních vysvědčení za poslední 3 roky, dále doporučující dopis včetně oficiální žádosti o stipendium.

Good luck!