Krajské kolo SOČ Tisk
Napsal uživatel Mgr. Petr Klier   

Dne 26. 4. 2017 se v prostorách Domu dětí a mládeže uskutečnilo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naše gymnázium jsme reprezentovali tři: Michael Kozák s prací Úprava vody pomocí elektřiny v kategorii elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Ondřej Šesták s Důvěryhodnou alternativou k tradičním médiím v kategorii filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory a já s prací Příběh kostela sv. Anny v Českých Budějovicích v kategorii historie. Michael skončil ve své kategorii na čtvrtém místě, Ondřej na druhém.

Ježto si má práce vysloužila postup do celostátního kola, nemohu si na nic stěžovat. Připomínky poroty byly věcné a byla ochotná diskutovat. Práce obou mých konkurentů byly velice dobré a zajímavé byly i práce z kategorie teorie umění, kultury a jazyka, s kteroužto jsme byli spojeni. Celkově se dle mého jednalo o povedené a podnětné dopoledne, které donutilo člověka uvažovat o významu a metodách historické práce. Těším se na celostátní kolo, kterého se jistě bude účastnit mnoho lidí, od nichž se budu mít co učit, neboť jejich práce budou vysoko přesahovat úroveň té mojí.

Anna Gažiová (3. ročník)