Den v pravěku Tisk
Napsal uživatel Mgr. Tomáš Veber, Th.D.   

Upečený chlebaDne 26. června 2017 se v zahradě Česko-anglického gymnázia konala akce nesoucí název Den pravěku. Jejím duchovním otcem a matkou byli profesor dějepisu Mgr. Petr Klier a Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D., kurátorka sbírkových fondů Regionálního muzea v Českém Krumlově. Žáci si na šesti stanovištích rozesetých doslova po celé zahradní ploše vyzkoušeli, jak náročný byl život paleolitických lovců, neolitických zemědělců, lidí dob bronzové a železné a nahlédli také do tajů života ve středověkých Čechách. Kdo vytrval, mohl po několika hodinách jako korunu všeho díla okusit chléb upečený v keltské peci, s níž se žáci a studenti gymnázia i naši hosté mohou potkávat v zadním traktu naší zahrady. Víc než osm desítek žáků od primy až po kvartu prošlo doslova archeologickou dílnou a seznámilo se díky pracovníkům jihočeských muzeí, Archeologického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a řadě dobrovolníků s fenoménem živé (a žité) archeologie. Poznatky nabyté touto zážitkovou metodou budou v účastnících akce jistě hluboko zakořeněny.

Reportáž o akci, kterou odvysílala TV Jéčko, najdete zde.

 

keltská pec


Mletí obilí