Čtvrt století s ČAG Tisk
Napsal uživatel Kateřina Štruncová   

1.9.2017S prvním dnem nového školního roku si Česko-anglické gymnázium připomnělo 25 let od svého založení. V dějinách je to jistě velmi krátký časový úsek, pro všechny učitele, kteří v roce 1992 školu s obrovským nadšením zakládali, však znamená toto výročí řadu krásných vzpomínek, mnoho odučených hodin, radost z úspěchů našich absolventů... To vše zmínil ve svém proslovu k novým žákům i zakladatel školy a 1. ředitel RNDr. Jan Zahradník. "Chtěli jsme vytvořit zcela novou školu, na počátku devadesátých let nebyla angličtina běžnou součástí výuky, nám bylo ale po sametové revoluci jasné, že právě tento jazyk nám umožní lepší komunikaci se světem, který se pro nás úžasně otvíral," vzpomíná pan Zahradník. "Škola neměla být zaměřena jen na jazyky, hlavním cílem bylo, aby každý student zažil úspěch, i ten jazykově méně nadaný žák si mohl najít své pole působnosti, kde se bude realizovat," dodává Zahradník. V tomto duchu ČAG navazuje na původní ideály a všechny nás těší, že škola si našla pevné místo mezi vzdělávacími institucemi v Českých Budějovicích a že momentálně je její kapacita plně vyčerpána. Na studentky a studenty opět čeká bohatý program, kromě klasické výuky jsou to tradiční kurzy, výměnné programy a další zajímavé akce. Třídní v 1. ročníku se stala Kateřina Štruncová, primu povede Nina Kernerová, absolventka ČAG. Je velice milé, že na ČAG již působí 3 absolventi, vedle Niny Kernerové je to Václav Žák a nově také Květa Měšťanová s aprobací čeština - občanská výchova. Přejeme všem, aby vstup do roku 2017/18 byl pro všechny co nejpříjemnější a přinesl mnoho radosti.