Mini GLOBE Games opět na ČAG Tisk
Napsal uživatel Mgr. Lucie Starčevská   

Mini Globe GamesPočasí sice nebylo ideální, ale i tak Mini GLOBE Games, které se na ČAG konaly opět po několikaleté pauze, náramně vydařily. Studenti EKO semináře připravili pro nové studenty – primány a prváky – 9 stanovišť s úkoly týkajícími se programu GLOBE, projektu Tajný život města i všeobecně přírody kolem nás. Studenti si tak mohli vyzkoušet například poznávat mraky, měřit výšku stromů, stanovovat kvalitu vody z potoka, určovat ptáky a vodní živočichy, dozvěděli se o invazních rostlinách i co je to fenologie.

Nejlepší týmy byly odměněny diplomy a drobnými dárečky. Věříme, že si všichni tuto akci užili a kromě toho jsme naplnili jeden z klíčových cílů neziskové organizace TEREZA, která koordinuje výše zmíněné projekty – JDĚTE VEN!

Lucie Starčevská a Nina Kernerová