Obálka knihy Betonová pláž

Náš absolvent publikoval svou druhou básnickou sbírku. Jste-li poeticky založení, neváhejte si ji prohlédnout zde. Gratulujeme Šimonovi a přejeme knize zástupy čtenářů.

O autorovi

Šimon Leitgeb (*1996)

Vyrostl v Malontech, vesnici v Novohradských horách.

Napsal básnické sbírky mezi náma (Nakladatelství Petr Štengl, 2017) a betonová pláž (JT’s nakladatelství, 2020).

Jeho básně byly publikovány ve většině českých časopisů (Tvar, Host, Lidové noviny ad.) a v roce 2016 zařazeny do antologie Nejlepší české básně 2016 (Host, 2016).
Ukázky z jeho tvorby byly přeloženy do mnoha jazyků a publikovány v Rakousku, na Slovensku, na Ukrajině a v Rumunsku.

Žije v Českých Budějovicích, kde se aktivně podílí na chodu kulturního života organizací literárně-hudebního pořadu mezi náma a festivalu Literatura žije.

Autorské čtení nové sbírky Betonová pláž Šimona Leitgeba

Druhá básnická knížka Šimona Leitgeba vychází tři roky po jeho pozoruhodném debutu a v mnohém na něj navazuje. Stále se přidržuje dětské či mladické perspektivy, znovu jsou básně ukotveny v koncizním rámci, jenž má tentokrát podobu příběhu rozděleného do tří oddílů. Oproti syrovosti první sbírky nicméně nové texty vykazují melancholické zjemnění a větší míru obraznosti, která místy nabývá až symbolistního rázu. Svět se ukazuje jako podivné místo k existenci.

Anotace Zděňka Brdka (převzato z: https://m.kosmas.cz/knihy/279557/betonova-plaz/)