RNDr. Jan Zahradník se vrátil na ČAG

Ve středu 29. listopadu jsme měli možnost na našem gymnáziu přivítat velice vzácnou návštěvu, a sice zakladatele a bývalého ředitele Česko-anglického gymnázia doktora Jana Zahradníka. Studenti 2. ročníku a sexty tak mohli strávit více než dvě vyučovací hodiny s bývalým hejtmanem Jihočeského kraje, členem Evropského výboru regionů, poslancem Parlamentu ČR, vysokoškolským pedagogem a stále aktivním členem rady města České Budějovice a zastupitelem Jihočeského […]

Zobrazit vše

Fak(e)ticky – workshop o sociálních sítích a kyberšikaně

V pondělí 11. září naši kvartáni absolvovali dvouhodinový workshop o sociálních sítích a kyberšikaně pod vedením lektorky ze společnosti Fak(e)ticky. Společnost se ve svých programech zaměřuje na celou řadu témat spojených s mediální výchovou a její lektory jsme měli možnost přivítat i v předchozích letech. Kvarta prozkoumala svůj vztah k sociálním sítím a internetu obecně. Žáci se dozvěděli nové informace o výhodách i úskalích online prostředí, o dezinformačních […]

Zobrazit vše

Za Mendelem do Brna 

V prvních dvou listopadových dnech navštívili studenti septimy a 3. ročníku Brno, kde poznali tuto moravskou metropoli, navštívili zajímavé přednášky a oslavili dvousetleté výročí narození Gregora Johanna Mendela neboli zakladatele genetiky. V rámci Týdne Akademie věd, kdy jednotlivé pracovní ústavy prezentují svou činnost veřejnosti, se žáci seznámili s životem lovců mamutů, s různými aspekty globálního oteplování i s možnostmi čištění vody od mikropolutantů.  I […]

Zobrazit vše

Za poznáním do jihozápadní Anglie

Padesátka studentů našeho gymnázia v prvním říjnovém týdnu vyrazila na jihozápad Anglie do hrabství Devon a Cornwall. Jejich sídlem se stalo krásné historické město Plymouth, které proslavil mimo jiné pirát a mořeplavec Sir Francis Drake, Otcové poutníci prchající na lodi Mayflower do Ameriky, ale i Sir Arthur Conan Doyle, který zde napsal svého slavného Sherlocka Holmese. Studenti i učitelé byli […]

Zobrazit vše

Street Law

V úterý 15. června se studenti druhého ročníku a sexty zúčastnili projektu Street Law, jehož cílem je napomáhat zvyšování právní gramotnosti u studentů a široké veřejnosti. Dva právně vzdělaní lektoři navštívili naši školu a v rámci čtyřhodinového bloku účastníkům představili průběh trestního řízení. Náplň tvořila především simulace hlavního soudního líčení, ve kterém se každý student za pomoci lektora i trestního zákoníku zhostil […]

Zobrazit vše