Nedávno mezi studenty Streamingu Global Issues zavítal dobrovolník z Egypta Mohamed, který v současné době vykonává dobrovolnickou práci v Diecézní charitě České Budějovice pod záštitou Evropského sboru solidarity. Jedná se oprogram Evropské unie, který umožňuje mladým lidem zapojit se do projektů po celém kontinentu jako dobrovolníci, stážisté nebo zaměstnanci, a pomáhat tak lidem a komunitám v daném místě.  

„Náplní mojí práce zde je práce s bezdomovci, výuka angličtiny, či příprava volnočasových aktivit pro děti i mládežníky, kteří charitu pravidelně navštěvují. Vedle toho se rád podělím se zájemci o zážitky ze své rodné země, jako například s vámi“, říká o svém poslání v ČR Mohamed. Ve své prezentaci o Egyptu se Mohamed snažil svou zemi ukázat i z jiného pohledu, než ji známe v roli turistů cestujících především do resortů u Rudého moře. „Egypt patří mezi velmoci v oblasti kinematografie se zaměřením na akční filmy. Navzdory četným stereotypům máme poměrně velké zastoupení žen v politice. Bohužel zde také existuje velká korupce zejména v armádě, do které musí nastoupit všichni mladí Egypťané ve věku 18 let na povinnou vojenskou službu. Armáda hraje tradičně v egyptské společnosti zásadní roli a vysocí vojenští hodnostáři bohužel často zneužívají svého postavení”, kvituje Mohamed. 

Na dotaz, co ho v ČR nejvíce překvapilo Mohamed říká: „Máte tady strašnou zimu, na kterou jsem se sice připravil, ale ne dostatečně. Taky jste mnohem více otevření v osobních záležitostech, na což nejsme u nás zvyklí, ale jinak si svůj pobyt tady užívám díky skvělým lidem, kteří mě obklopují.“ 

Přejeme Mohamedovi, aby si z pobytu u nás odnesl nejlepší vzpomínky! 😊