„Znalost jazyka coby brána k poznání cizí kultury“. Takto by se dalo shrnout poselství, které studentům němčiny představil během pondělní besedy Rakušan Gerhard Bauer, který v Česku žije a pracuje téměř 30 let.

Pan Bauer, který je rodilý Salcburčan, je velkým vyznavačem cestování. Během jeho přednášky bylo zřejmé, že je mu potěšením sdílet znalosti reálií o jeho pestré zemi. Studenty provedl zajímavostmi o jednotlivých spolkových zemích Rakouska a zároveň reagoval na dotazy ohledně jeho života v Čechách.

Na otázku ohledně toho, jaké rozdíly vnímá mezi oběma národy reagoval takto: “Snažím se na svět dívat prizmatem cestovatele, takže žádné větší rozdíly mezi námi nespatřuji, asi tak jako by to nevnímali obyvatelé Afriky nebo Blízkého východu”, kvituje Gerhard.

Velmi mu děkujeme za jeho návštěvu a těšíme se případně na další povídání o Rakousku.😊