Důkazem toho, že období virtuální výuky nám všem otevřelo nové možnosti komunikace, které lze s úspěchem využívat i během prezenční výuky, je i pondělní online beseda pro studenty předmětu Global Issues.

Jaká témata zazněla? Nejprve pan Novák zastupující již 10 let slovenskou tiskovou agentury TASR studentům popsal, jak vypadá jeho novinářský den, který začíná tzv. Meet Day, během kterého mají novináři zastupující své země v Bruselu možnost klást otázky komisařům EU. „Brusel lze považovat za opravdovou novinářskou Mekku, neboť zde působí více než tisícovka novinářů z celého světa. Bohužel Slovensko má, na rozdíl od ČR, která má v Bruselu vlastní televizní i rozhlasové zastoupení, podstatně horší zpravodajské pokrytí, neboť jsme zde pouze dva novináři. Nevýhoda novinářů z malých zemí je, že se musí spoléhat na informace velkých zpravodajství, které mají vybudované rozsáhlé zpravodajské sítě“, kvituje Jaromír Novák. Vedle toho se snažil studentům i nastínit největší témata posledních deseti let, která coby novinář zpracovával, a zároveň nastínil klíčové oblasti, které   chce  EU v budoucnu řešit: Poučení z pandemie, využití AI a ochrana před jejím zneužití, klimatické změny a digitalizace.

Jaké otázky zajímaly studenty? Například to, s jakou nejzajímavější osobou dělal pan Novák rozhovor? „Díky své práci jsem se setkal se spoustou zajímavých a známých osobností, jako např. Billem Gatesem“, dodává Novák. Další dotazy se týkaly boje s dezinformacemi. „Jako novinář s nimi bojuju každý den. Většina pochází z Ruska a na EU úrovni se jimi zabývá především agentura EEAS (EU vs. DiSiNFO)“, kvituje Novák. V neposlední řadě studenty zajímal i samotný obsah novinařiny. „Musím napsat minimálně 80 zpráv měsíčně a natočit 10 videí, pokud si chci zasloužit svůj plat. Jako novinář se musíte často stěhovat do Štrasburku a musíte si sami hradit ubytování a stravu, což je také dost nákladné, ale to prostě k naší profesi patří“, dodává na závěr Jaromír Novák.

„Beseda pro mě byla natolik inspirující, že jsem začal uvažovat o novinářské profesi“, hodnotí svůj dojem s besedy septimán Viktor Lavička.