Na konci prázdnin ve dnech 22.-26.8. se Alžběta KozlováTheodor Kutý, na základě doporučení paní učitelky Tůmové, zúčastnili laboratorního biochemického kurzu Uhlík v Boru, jenž byl určen pouze pro dvanáct vybraných nadaných středoškoláků. Jednalo se o kombinovanou formu výuky praxí pod vedením vědců a následné diskuze, která objasňovala, co se děje a proč. Během cvičení v laboratořích studenti izolovali kofein, destilovali vonné látky nebo připravovali kyselinu benzoovou. Jejich úkolem bylo také zpracovat úlohu formou protokolu. V závěru týdne si pomocí nukleární magnetické rezonance ověřili složení jimi připravených látek.  

Co říkají o kurzu sami studenti? „Byla to skvělá zkušenost, jelikož jsem si mohl vyzkoušet a lépe poznat praktickou část chemie, o kterou jsme byli ve škole kvůli pandemii ochuzeni,“ zmiňuje Theo a dodává: „Osobně mne nejvíce zaujala analýza struktury izolovaného kofeinu pomocí magnetické rezonance.“ „Na kurzu jsme potkali spoustu milých a inspirativních lidí s podobnými zájmy,“ shodují se oba dva.