V pondělí jsme vyrazili se studenty kvinty a 1. ročníku na botanicko-geologickou exkurzi do rakouských Alp. Sestoupili jsme do vápencové soutěsky Ötschergräben vymodelované sílou divoké vody. Soutěsce se přezdívá rakouský Grand Canyon. Cesta dlouhá asi 14 kilometrů vedla často po lávkách a můstcích vybudovaných kdysi dřevorubci kolem tyrkysově modrého vodního toku. Navštívili jsme i vodní elektrárnu a její muzeum, ale největším zážitkem byla turistika kolem vodopádů a fotografování nejkrásnějších skalniček, na které je tato oblast bohatá. Obdivovali jsme modrou barvu hořců, žluté petrklíče a růžové vřesovce, našli jsme i dryádku osmiplátečnou, kterou lze spatřit i třeba na Islandu nebo na Aljašce. Nakonec jsme se ještě zastavili na zmrzlinu a jiné dobroty ve významném poutním místě Mariazell.