Jelena, Lilien, Lea, Marie a Juliane – toto jsou studentky z partnerské školy BORG z hornorakouského Hagenbergu. Jejich hostitelkami aktuálně jsou studentky ze septimy a 3. ročníku: Sabina, Mara, Lucka, Adéla a Veronika P. Jedná se o reciproční mobilitu, během které naše studentky pobývaly v únoru v Rakousku a nyní my na oplátku hostíme Rakušanky.  

Velkou motivací pro naše rakouské partnerky je možnost procvičit si češtinu, kterou si vybraly jako druhý cizí jazyk na své škole, a některé z ní budou též maturovat. Zároveň mají možnost poznat prostředí české školy, nebo se seznámit  s místní budějovickou kulturou. 😊

Co vše měly možnost zatím zažít? „Za relativně krátkou dobu jsme navštívily a zažily spoustu věcí: exkurzi do Budvaru nebo Regenta, navštívily jsme výuku na ČAG v angličtině, němčině, hodinu matematiky, chemie, či dějepisu. Byly jsme překvapeny vysokou úrovní angličtiny u kvintánů během Anglické konverzace se Stevem. Vedle toho jsme také ochutnaly zdejší jídlo v Potrefené huse, či poznaly Budějovice během „Řízkolovu“ (pozn. autora německý název pro interaktivní hru „Honba za pokladem“),“ shodují se rakouské studentky. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem hostitelským rodinám na obou stranách za vzornou péči o hosty a především pak své kolegyni Mgr. Dagmar Šotolové, která učí na BORG češtinu, za její významnou pomoc s organizací mobility a motivací studentek.