První týden v říjnu strávili primáni na tradičním seznamovacím pobytu v ekologickém středisku Chaloupky na Vysočině, kde pro ně byl připraven pestrý program zaměřený na poznávání okolní přírody a sebe sama prostřednictvím vzdělávacích i odpočinkových her, samostatného výzkumu, krátkých přednášek a workshopů.

Vyvrcholením celé akce byla vědecká konference, na níž studenti představili výsledky svých vlastních bádání. Akci jsme si všichni náležitě užili a věříme, že studenti dokáží získané vědomosti i dovednosti zúročit ve škole i ve svém běžném životě.