Dne 12. 5. na naši školu zavítaly dvě pracovnice Domácího hospice sv. Veroniky, aby pověděly studentům septimy a třetího ročníku něco o činnosti, kterou se zabývají.

Šárka Kasperová, zdravotní sestra, a Ester Dombrovská, sociální pracovnice, vysvětlily studentům rozdíl v péči o pacienty v nemocnici, kdy hlavním cílem je uzdravení člověka, a v hospicové péči, kdy jde především o to umožnit klientům důstojný a klidný konec života. Popisovaly, jak taková péče vypadá a že zahrnuje nejen služby pro umírající, ale následně i pro jejich rodinné příslušníky, kterým pomáhá dobře procházet procesem truchlení a vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka.

Studenti vše pozorně poslouchali a měli plno doplňujících dotazů. Přednášející to příjemně překvapilo a potěšilo a doufají, že se jim takto podařilo zvýšit povědomí o hospicové péči a tím i zájem o ni.

Moc jim děkujeme za informativní besedu i za náročnou práci, kterou s láskou vykonávají. Mají náš velký obdiv a uznání.