Ukázkou toho, že i období karantény nabízí pro nás pedagogy a naše studenty nové možnosti a výzvy, se stal projekt COVID 19, který zorganizovaly rodilé mluvčí Karey Rawitscher, Rachel Kolisko a Amy Valladeres v rámci cross-streamingové spolupráce předmětů Political Science, General Business a Science pro studenty předposledních ročníků.

Na začátku karantény byli studenti seznámeni s úkoly, které zahrnovaly rešerši na internetu, teamovou spolupráci a v neposlední řadě i notnou dávku tvořivosti a přemýšlení. Zadáním bylo vymyslet si imaginární zemi a představit nejefektivnější řešení Korona krize z pohledu politiků, ekonomů a vědců. Studenti jednotlivých Streamingů byli rozděleni do komisí, které zahrnovaly všechny tři odborné specializace. 30. dubna proběhla on-line panelová diskuze, kde všechny týmy představily svá řešení pandemické krize, a poté proběhla následná připomínkovací diskuze.

A jaké jsou reakce studentů samotných? „Rachel byla velmi nápomocná, protože nám poskytla spoustu důležitých informací, které jsme při debatě použili. Navíc téma je velmi aktuální, takže nás práce na projektu nutila se hlouběji zamyslet nad aktuální situací a vžít se do kůže politiků, ekonomů i vědců a uvědomit si jejich nelehkou roli“, kvituje svoji zkušenost Johanka Šimonová ze septimy.

„Osobně si užívám každé politické simulace, takže jsem si užil i tuto“, říká student 3. roč. Vojta Hladík a dodává: „věděl, že jsem premiér země s nedemokratickým režimem, která patří co do počtu obyvatel k těm nejhustěji obydleným. Ve své komisi jsme se zaměřili na infrastrukturu, distribuci obyvatelstva a fungování současného zdravotního systému. Trochu jsem se v zadání ztrácel, ale panelová diskuze se nakonec ukázala jako skvělá ukázka toho, kam by se výuka na školách měla ubírat“, uzavírá svůj pohled Vojta.

Těšíme se na další cross-streamingové projekty i v dalším školním roce, a to nejen na ty on-line!

Úvodní foto jen ilustrační.