Česky  English  Deutsch  Français  Español

Facebook

Fotogalerie

P3250201

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Třebízského 1010
37006 České Budějovice 5
tel.: 380 425 133

e-mail: cag@cag.cz

Vítejte na ČAG
Úspěch nelze vytvořit, musí vyplynout! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

V duchu tohoto kréda se neslo vyprávění naší bývalé studentky Adély Pegleyové, která zavítala mezi studenty posledních ročníku, aby se s nimi podělila o své čerstvě nabyté zkušenosti z dvouročního pobytu na Tchaj-wanu.

Adéla se rozhodla po dokončení bakalářského studia v oboru judaistika na Palackého univerzitě v Olomouci, zkusit studium čínské medicíny. Nakonec se jí podařilo získat stipendium Huayn Enrichment Scholarship na Feng Chia University na Tchaj-wanu, kde studovala na jazykovém centru čínštinu.

A jaké jsou Adély postřehy? „Na Tchaj-wanu je úžasná příroda, ale docela ošklivá města; na druhé straně v nich žijí neuvěřitelně milí a pohostinní lidé, kteří vám vždy pomohu, aniž byste je museli první žádat. Nesčetněkrát se mi stalo, že mne někdo svezl a ještě mi koupil ovoce nebo mne pozval domů na jídlo. Ne celém ostrově je nulová kriminalita, takže se můžete spolehnou, že když někde něco zapomenete, včetně peněženky, tak ji tam klidně i po týdnu nejdete nedotčenou, což si v jiných kulturách mohu těžko představit“, kvituje svoji zkušenost Adéla. „Pro obyvatelé Tchaj-wanu, stejně jako obecně pro většinu Asiatů, hraje vzdělání zcela zásadní roli. Studenti navštěvují vedle klasické výuky ve školách ještě placené večerní školy, kde si prohlubují vzdělání, takže je zcela běžné, že ve škole tráví celé dny včetně víkendů. Pro většinu obyvatel ze západní civilizace je velmi jednoduché si zde najít velmi dobře placenou práci jako učitel angličtiny. Jako běloch se těšíte obrovskému obdivu a máte oproti místním četná privilegia“, dodává Adéla. Osobně jsem si pobyt na tomto malém, ale překrásném ostrově nesmírně užila a přeji každému, kdo o něčem podobném uvažuje, aby neváhal a zkusil to. Určitě nebudete litovat“, uzavírá své vyprávění Adéla.

Přejeme mnoho zdaru!

 
Školní rok začínáme v plné síle PDF Tisk Email
Napsal uživatel Pavel Soukup   

Foto účastníků výšlapu na KleťVšem okolnostem navzdory jsme začali školní rok s přehledem a odpočatí. Učitelský sbor i studenti se v plném počtu nastěhovali do škol a doufáme, že nám to dlouho vydrží.

Abychom podpořili duševní i fyzické zdraví, vyšlápli jsme si s rodinami na konci srpna na Kleť, z čehož by se mohla stát příjemná tradice.

A teď obezřetně, ale pozitivně, hrr do výuky.

 
Babouci do Emaus PDF Tisk Email
Napsal uživatel Pavel Soukup   

Navzdory přísným hygienickým omezením se Dobrodruhům ČAG ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Emausy podařilo uskutečnit koncert kapely Babouci. V úterý 25. 8. přijeli Babouci přímo za seniory. Peníze na jejich vystoupení pomohli vybrat naši studenti dobrovolnickou činností.

Klienti CSS Emausy před podiem kapely Babouci

 
Cross-Streamingový projekt COVID 19 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Ukázkou toho, že i období karantény nabízí pro nás pedagogy a naše studenty nové možnosti a výzvy, se stal projekt COVID 19, který zorganizovaly rodilé mluvčí Karey Rawitscher, Rachel Kolisko a Amy Valladeres v rámci cross-streamingové spolupráce předmětů Political Science, General Business a Science pro studenty předposledních ročníků.

Na začátku karantény byli studenti seznámeni s úkoly, které zahrnovaly rešerši na internetu, teamovou spolupráci a v neposlední řadě i notnou dávku tvořivosti a přemýšlení. Zadáním bylo vymyslet si imaginární zemi a představit nejefektivnější řešení Korona krize z pohledu politiků, ekonomů a vědců. Studenti jednotlivých Streamingů byli rozděleni do komisí, které zahrnovaly všechny tři odborné specializace. 30. dubna proběhla on-line panelová diskuze, kde všechny týmy představily svá řešení pandemické krize, a poté proběhla následná připomínkovací diskuze.

A jaké jsou reakce studentů samotných?“ Rachel byla velmi nápomocná, protože nám poskytla spoustu důležitých informací, které jsme při debatě použili. Navíc téma je velmi aktuální, takže nás práce na projektu nutila se hlouběji zamyslet nad aktuální situací a vžít se do kůže politiků, ekonomů i vědců a uvědomit si jejich nelehkou roli“, kvituje svoji zkušenost Johanka Šimonová ze septimy.

„Osobně si užívám každé politické simulace, takže jsem si užil i tutoL, říká student 3. roč. Vojta Hladík a dodává: „věděl, že jsem premiér země s nedemokratickým režimem, která patří co do počtu obyvatel k těm nejhustěji obydleným. Ve své komisi jsme se zaměřili na infrastrukturu, distribuci obyvatelstva a fungování současného zdravotního systému. Trochu jsem se v zadání ztrácel, ale panelová diskuze se nakonec ukázala jako skvělá ukázka toho, kam by se výuka na školách měla ubírat“, uzavírá svůj pohled Vojta.

Těšíme se na další cross-streamingové projekty i v dalším školním roce, a to nejen na ty on-lineJ!

.

 

 
EuropaSecura a postup do celostátního kola! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Tříčlenný čagovský tým ve složení Bára Novotná, Vojta Hladík a Ondra Klouda se probojoval z krajského kola do celostátního. Tito studenti jsou jasným důkazem toho, že nové situace nabízejí nové příležitosti a že iniciativě se meze nekladou:-)

Blahopřejeme a budeme držet palce na podzim v celostátním kole!

Soutěž EuropaSecura je určena všem studentům a studentkám SŠ, kteří mají zájem o aktuální dění a mezinárodní události, chtějí si rozšířit znalosti a zažít něco nezapomenutelného. V roce 2020 se uskuteční již 13. ročník.

 

 

 
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY PDF Tisk Email
Napsal uživatel Danuše Lhotková   

Aktuálně

Termíny maturitních zkoušek jaro 2020

Didaktické testy společné části MZ:

  • pondělí 1.6.2020 DT AJ, DT matematika
  • úterý 2.6.2020 DT ČJL, DT NJ
  • středa 3.6.2020 Matematika+

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ:

  • oktáva  10.-15.6.2020
  • 4. ročník  16.-19.6.2020
Rozpis ústních maturitních zkoušek společné a profilové části a kritéria hodnocení najdete zde.

 

Jednotná přijímací zkouška

 

  • pondělí 8.6.2020 čtyřleté gymnázium
  • úterý 9.6.2020 osmileté gymnázium
  • náhradní termín JPZ 23.6.2020

Uchazeči o studium najdou další informace potřebné informace k přijímacímu řízení zde.

 

 

 

Dne 10. 03. 2020:

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka Česko-anglického gymnázia s.r.o., Třebízského 1010, České Budějovice o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy.

Vyučující budou až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Aktualizace 1. 4. 2020:

Rodiče, kteří potřebují vystavit Žádost o ošetřovné, napíší mail na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a paní sektetářka Mgr. Helena Forstová odešle vyplněnou Žádost mailem vždy následující pondělí nebo čtvrtek.

Aktualizace 28.4.2020:

Informujeme vás, že hodnocení žáků na vysvědčení bude na Česko-anglickém gymnáziu s.r.o. probíhat dle Vyhlášky 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pol. šr 2019/20, která je k dispozici v příloze. Způsob předání vysvědčení studentům se bude odvíjet od „Souboru hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve škole“, který vydá MŠMT a studenty budeme o něm informovat.

 

Možnost konzultací pro maturanty od 11.5.2020

Po dohodě s vyučujícím maturitního předmětu (nejpozději 48 hod předem) nabízíme maturantům možnost individuální konzultace v budově ČAG: pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin. Vstup hlavním vchodem, použijte prosím zvonek „Kancelář“. Podmínkou je dodržení preventivních opatření v době pandemie (rouška, použití dezinfekce při vstupu do budovy a dvoumetrový odstup od další osoby).

MŠMT vydalo 30.4. Soubor opatření k ochraně zdraví a provozu na středních školách, platných od 11.5.2020. Doplňujeme již oznámené zásady pro maturanty vstupující do školy za účelem konzultace o tyto povinnosti: mít dvě roušky a sáček na ně a před vstupem do budovy podepsat Čestné prohlášení, které je v příloze. Student bude mít povinnost dodržovat hygienická pravidla a všechny další pokyny týkající se režimu pohybu v budově, se kterými bude seznámen při vstupu. Soubor opatření MŠMT a Čestné prohlášení naleznete též v příloze pod tímto článkem.

Informace pro maturanty z 11.5.2020

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č.232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Je doprovázena metodikami MŠMT ke konkrétním postupům a také k ochraně zdraví při maturitních zkouškách. Tyto dokumenty spolu s povinným Čestným prohlášením o zdraví jsou v příloze tohoto článku. Maturanti se seznámí se s dokumenty a vyplní si Čestné prohlášení (s aktuálním datem vstupu), které si přinesou podepsané k maturitní zkoušce a odevzdají při vstupu do budovy ČAG.

Hodnocení 2.pololetí školního roku 2019/2020 bude pro maturitní třídy ukončeno k pátku 22.5.2020, který je zároveň posledním dnem, kdy se studenti výsledné hodnocení prokazatelně dozvědí. Ročníkové vysvědčení předáme maturantům po skupinách v pondělí 1.6.2020.

Studenti emailem obdrží pozvánku k maturitním zkouškám společné i profilové části včetně jednotlivých termínů, místa konání a dalších pokynů.

 

 

Všem našim studentům přejeme úspěšné závěrečné měsíce školního roku 2019/2020.

RNDr. Danuše Lhotková
ředitelka školy, v. r.


 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL