Studenti ČAG pomohli Ovečce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kateřina Štruncová   

OvečkaI v letošním roce se studenti Česko-anglického gymnázia vžili do role prodavačů u stánku na adventním trhu v Českých Budějovicích. Střídali se u stánku obecně prospěšné společnosti Ovečka, která sdružuje rodiny vychovávající děti s Downovým syndromem (DS). Filozofií Ovečky je maximálně podpořit celkový rozvoj dětí s DS již od nejútlejšího věku tak, aby v dospělosti byli co nejsamostatnějšími, soběstačnými jedinci, kteří budou moci vést plnohodnotný život. K dosažení tohoto cíle Ovečka nabízí rodinám poradenskou činnost, individuální výuku dětí nad rámec školní výuky, terapie zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí i zájmové kroužky pro děti s DS a jejich kamarády. Prostředky na svou činnost získává Ovečka prostřednictvím darů. Jedním takovým dárkem je právě výtěžek z prodeje na adventním trhu, na jehož výši mají studenti ČAG lví podíl. Letos se podařilo pro Ovečku získat cca 23 000 Kč, které lidé na stánku nechali za ručně vyráběné vánoční ozdoby, náhrdelníky nebo třeba vlněné ponožky či nákrčníky. Mezi nabízeným zbožím se objevila i kniha začínající třináctileté spisovatelky s DS Anežky M., která vyšla na jaře tohoto roku. Anežka je právě jedním z “oveččích” dětí, které se díky včasné pomoci Ovečky dobře zapojilo do každodenního života včetně vzdělávání v běžné základní škole.


Děkujeme nejen všem nadšeným prodavačům, ale i štědrým zákazníkům.