Česky  English  Deutsch  Français  Español

Facebook

Fotogalerie

strašidla

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Třebízského 1010
37006 České Budějovice 5
tel.: 380 425 133

e-mail: cag@cag.cz

Česko-anglické gymnázium – nositel Evropské jazykové ceny Label 2009 PDF Tisk Email
Napsal uživatel David Hartman, Mgr.   
Dlouholetá koncepce výuky angličtiny na Česko-anglickém gymnáziu byla oceněna prestižní evropskou jazykovou cenou, která podporuje výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání. Cíle, které si klade naše gymnázium, jsou zjevně v souladu se záměry Evropské komise, jež, prostřednictvím agentury NAEP, vyhlásila pro následující léta prioritu jazykového vzdělávání jako součásti odborné přípravy. Na Česko-anglickém gymnáziu bylo zavedení programu Streaming  založeno na myšlence: „Angličtina nikoli jako cíl, ale jako prostředek budoucí profesionální kariéry našich studentů.“ Tomu odpovídá široká nabídka tématické angličtiny pro dva předmaturitní ročníky. Student má možnost zvolit si podle svého budoucího profesního směřování oborovou specializaci - General Business, Literature, General Science, Political Science. Terminologická i odborná příprava mu  umožní snazší přechod k vysokoškolskému studiu, a to nejen s perspektivou výběru univerzity v České republice, ale i v zahraničí. Navíc všechny streamingové specializace mají jako součást výuky zařazené besedy s odborníky v angličtině, aby docházelo k přirozenému prolnutí teorie a praxe při výuce. Toto několikaleté úsilí sklidilo tedy plody v podobě ceny Label 2009, s níž je spojeno i nemalé finanční ohodnocení, které škola využije na podporu zahraničních stáží svých studentů. Udělení  ceny Label  pro nás  představuje  potvrzení zvolené koncepce a  ocenění vysoké kvality jazykové výuky na ČAGu.