Úspěch studentů ČAG v mezinárodní soutěži Tisk
Napsal uživatel Kateřina Štruncová   

V rámci výuky cizích jazyků dosáhli studenti 2. ročníku ČAG významného úspěchu v soutěži EU Internet Award 2010, kterou každoročně vypisuje Centrum pro evropské vzdělávání v Bonnu. Projekt určený studentům středních škol z různých evropských zemí je podporován německým ministerstvem práce a sociálních věcí.

Sociální problematika byla ústředním tématem projektu. Studenti partnerských škol se dohodli na jednom konkrétním tématu a toto pak zpracovávali a prezentovali na svých webových stránkách.

Studenti ČAG spolupracovali se svými vrstevníky z partnerských škol v Německu, Itálii a Polsku. Sjednotili se na tématu sociálního vyloučení z různých hledisek. Studenti pracovali  ve skupinách, často  porovnávali názory dívek a chlapců na dané téma a snažili  se dobrat toho, z čeho rozdíly v názorech pramení, popřípadě, zda mají studenti nějakou osobní zkušenost s danou problematikou. Diskuse se také týkala problematiky gendru a rozdělení rolí mužů a žen ve společnosti. Kromě toho se dotkli tématu diskriminace a rovných příležitostí. Vycházeli z volně dostupných materiálů Gender Studies Library v Praze a z internetového portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Studenti se také ptali některých profesorek ČAG na jejich osobní zkušenosti s diskriminací. Na základě sebraných informací, o kterých museli studenti diskutovat a hledat k nim možná řešení a vysvětlení,  poté napsali závěrečné zprávy. Cílem bylo, aby si studenti promysleli témata, se kterými se běžně ve škole nesetkávají, a rovněž tím měli příležitost rozšířit si slovní zásobu o terminologii z oblasti sociální sféry.

Projekt byl psán v angličtině, části však byly zpracovávány také  v němčině, protože němečtí studenti zasílali dotazníky v německém jazyce. Celkově se projektu zúčastnilo 17 zemí, z České republiky to bylo právě jenom ČAG, které do soutěže vstoupilo. O to více je vítězství spojené s finančním ohodnocením cenné.

Kromě odměny získali studenti zkušenosti v práci na mezinárodní úrovni a jistě je toto ocenění bude motivovat k dalším úkolům.