Česky  English  Deutsch  Français  Español

Facebook

Fotogalerie

Moulin Rouge

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Třebízského 1010
37006 České Budějovice 5
tel.: 380 425 133

e-mail: cag@cag.cz

Česko-anglické gymnázium jako Německá partnerská škola PDF Tisk Email
Napsal uživatel David Hartman, Mgr.   

Současný stav

ČAG vstoupilo do DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom) programu ve šk. r. 2008/09. První DSD 2 třídu jsme otevřeli ve šk. r. 2009/10. V současné době běží rozšířená výuka ve  studijním programu DSD 2 a od š.r. 2013/14 též  v programu DSD 1  v pěti třídách 8-letého gymnázia- v současné sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě a septimě. V březnu 2015 budou studenti sexty, septimy a 3.roč.  skládat  zkoušku DSD 1.

Bližší charakteristiku časového i tématického harmonogramu výuky v DSD programu je možno shlédnout v sekci ŠVP pro DSD program. První DSD třída bude skládat Německý jazykový diplom ve šk. r. 2016-17, poté co absolvuje více než 900 hodin jazykové výuky.

Co program studentům ČAGu nabízí?

ČAG takto získalo statut Německá partnerská škola, který přináší pro současné i budoucí studenty tohoto programu četné výhody:

 • získat bezplatně Německý jazykový diplom úrovně C1 v rámci výuky němčiny na  ČAGu
 • umožňuje zájemcům přístup ke krátkodobým i dlouhodobým studijním pobytům v Německu
 • DSD diplom je MŠ oficiálně uznám jako státní maturitní zkouška z Německého jazyka vyššího úrovně
 • DSD diplom též slouží jako doklad jazykové kompetence pro VŠ studium ve všech německy mluvících zemích
 • přináší materiální podporu pro jazykovou výuku němčiny v podobě nejnovější počítačové a audiovizuální techniky, stejně jako bezplatné nejmodernější jazykové učebnice po celou dobu studia
 • DSD diplom přináší více šancí na trhu práce, zejména v oblasti advokacie, turismu, hospodářství a průmyslu, zemědělství, bankovnictví, médií, zdravotnictví, trhu s realitami, kultury, školství, atd.
 • DSD diplom přináší významné bodové zvýhodnění v přijímacím řízení na VŠ
 • DSD diplom umožňuje získat zápočtové kredity za jazykovou výuku v programech bakalářského, magisterského i postgraduálního studia

Proč se vyplatí učit němčinu?

 • Mateřština pro téměř 90 mil.
 • Studijní možnosti v Německu
 • Německo je nejdůležitějším obchodním partnerem ČR
 • Práce pro německé podniky- právě v jižních Čechách mají největší zastoupení německé podniky:např. Bosch, Kernliebers, Reiffeisenbank, atd.
 • Turismus-jihočeský region je z velké části závislý právě na turistech z německy mluvících zemí
 • Němčina-druhá nejpoužívanější řeč v hospodářství
 • 18 milionů knih na světě vychází v němčině
 • Vládnout jazykem, kterým mluvili Goethe, Kant, Mozart, Einstein, Bach......