Klub absolventů PDF Tisk Email

 

Milí absolventi,

vítejte na stránce, která Vám přináší základní informace o právě založeném Klubu absolventů ČAG o.s..

Klub vznikl ze zákona jako občanské sdružení a jeho činnost i pravidla jsou popsána ve Stanovách, které jsou Vám k dispozici níže. Klub si klade za cíl sdružovat bývalé absolventy a přátele školy a povzbudit jejich vzájemnou spolupráci, podporovat vzdělávací cíle ČAG i pomáhat současným studentům při volbě budoucího povolání. Klub navazuje na absolventské tradice, které jsou  živé v západních zemích, zejména v anglosaských oblastech. Založení Klubu je rovněž jedním z počinů, jímž si ČAG bude připomínat blížící se 20. výročí svého založení.

 

Vydařený mejdan nebo valná hromada?

Obojí – na prvním velkém setkání Klubu absolventů ČAG o.s. v pátek 26.11.2010 jsme vzpomínali, hodně se nasmáli, vzájemně si sdělovali dojmy i  životní zkušenosti a taky trochu pracovali – vymýšleli možnosti, jak nejlépe  poradit současným studentům v jejich budoucí studijní i profesní dráze, jak si i za tímto účelem pomoci prostředky IT, jaké další aktivity uspořádat...

Naplnili jsme Solnici absolventy všech bývalých tříd, správci sítí, právníky, lékaři, překladateli, ekonomy, samostatnými podnikateli, maminkami na mateřské dovolené. Přijela i nejvytíženější poradkyně ministra, v hojném počtu si přišli popovídat současní i dřívější učitelé a přátelé ČAG. Celý večer jsme vnímali velkou radost ze společného setkání.

Ta je určitě velkou odměnou všem, kteří věnovali svůj drahocenný čas, um, nápady i materiální pomoc do přípravy tohoto setkání i vzniku samotného Klubu. Obrovský dík patří Ivaně Kerlesové, Pavlíně Beníškové, Blance Daňhové, Kláře Čutkové, Matěji Kratochvílovi. Za administrativní pomoc děkuji Katce Štruncové, hudbou potěšil Matěj Vodička se skupinou VEES, brožuru Klubu absolventů navrhl Jack Mlčoch, fotografiemi obohatili naše vzpomínky Pavel Petrman, Eva Draslarová, Jarka Hrabětová a Týna Lhotková.

Těm, kteří se nemohli zúčastnit a přitom „byli s námi,“ jsme posílali alespoň vzpomínku, s Peterem de Graafem dokonce výměnou za jeho kultovní fotografie. Ke Klubu už se hlásí také Andy Wendling i Jeanine Millar (Lossi). Věřím, že přibudou další, Klub je otevřený i přátelům ČAG a podle pátečního jiskření se jeví, že má náboj a velký potenciál. Věřím tomu, že pro vás, současné čagovské studenty, bude významným prostorem pro výměnu cenných zkušeností, zázemím čagovské rodiny. A že vstup do tohoto Klubu bude prvním prestižním krokem po maturitě a zároveň výzvou k vlastnímu podílu na budování čagovské tradice.

Mezi spoustou podprahových pocitů mi běžel celý večer jeden velmi příjemný vjem – dosud jste všichni současní i bývalí studenti ČAG bez výjimky mými alespoň ročními studenty. Mám z vás velkou „mateřskou“ radost, která je pro mne silnou motivací i zdrojem energie.

Děkuji za ni a přeji vám všem hodně životních úspěchů a radostí.

 

Prohlédně si fotogalerii!

 

Danuše Lhotková , ředitelka gymnázia

 

Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete stát se členy Klubu.

Attachments:
Download this file (dopis_KA_2.pdf)Klub absolventů ČAG o. s. - dopis předsedkyně[Vážení absolventi a příznivci ČAG]145 Kb
Download this file (KA_ČAG_LOGO.gif)Klub absolventů ČAG o. s. - logo[Logo občanského sdružení]6 Kb
Download this file (stanovy_KA_ČAG.pdf)Klub absolventů ČAG o. s. - stanovy[Stanovy občanského sdružení]55 Kb