Jak funguje parlament EU? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Seznámit se na vlastní kůži s konceptem fungování parlamentu EU měli možnost studenti politologie z posledních a předposledních ročníků, kteří se v pondělí 8. 10. zúčastnili Dne EPM, který pro nás zorganizovali dobrovolníci z řad vedení Parlamentu mládeže ČR.

Cílem akce bylo seznámit studenty, kteří touto zkušeností doposud neprošli, s fungováním EU a přispět k zlepšení aktivního užívání cizího jazyka spojeného s akademickou diskuzí formou týmové práce.

Studenti si prošli pod vedením tří zkušených facilitátorů, jedním z nich byl i student oktávy Ilya Gritsaenko, vítězný člen čagovského týmu v Národním kole EPM ČR v březnu 2018, „zahřívací“ teambuildingovou částí, poté se delegáti věnovali formou diskuzí práci na rezolucích. Komise 1 se zabývala tématem „zavedení možnosti elektronického hlasování v členských státech EU po vzoru Estonska. Komise 2 měla za úkol vypracovat rezoluci ohledně „možnosti širšího zapojení hendikepovaných občanů na pracovním trhu“. Tyto rezoluce na závěr studenti obhajovali během Valného shromáždění- General Assembly (GA).

Jaké jsou postřehy delegátů samotných? „Nejvíce mne bavila poslední část během GA, kdy jsme museli reagovat na dotazy druhé komise“, kvituje studentka 4. ročníku Martina Čížková. „Bohužel, náš facilitátor nebyl zrovna má „krevní skupina“ a choval se k nám poněkud povýšeně“, komentuje svoji zkušenost studentka oktávy Vendulka Váchová. „Pro mne to byla role, kterou v normálním životě nevyhledávám-nerad totiž někoho do něčeho nutím- tak jsem se to snažil pojmout alespoň zábavně“, říká o své zkušenosti facilitátor akce a zároveň student ČAGu Ilya.

Přejme novému čagovskému týmu, který se účastní regionální předkonference EPM v listopadu v Litoměřicích, hodně zdaruJ.