Česky  English  Deutsch  Français  Español

Facebook

Fotogalerie

8-1

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Třebízského 1010
37006 České Budějovice 5
tel.: 380 425 133

e-mail: cag@cag.cz

Oslava svátku svobody na ČAGu ! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Celý minulý týden se nesl na ČAGu ve znamení připomínky 30. výročí od pádu železné opony. Všichni studenti napříč ročníky si tak mohli nejrůznějšími formami připomenout důležité milníky naší nedávné historie a zážitkovou formou si uvědomit důležitost těchto událostí, které naštěstí znají již pouze z vyprávění svých rodičů, či prarodičů.

Studenti kvinty pod vedením prof. Kliera uspořádali tematickou výstavu dobových artefaktů:-); studenti němčiny si připomněli 30. výročí od pádu Berlínské zdi zhlédnutím a diskuzí dnes již kultovního filmu Good bye Lenin. Celé vyšší gymnázium mělo možnost diskutovat s pozvanými  hosty Monikou Němcovou, tehdejší hlavní aktérkou studentských protestů a členkou stávkového výboru vysokoškolských studentů a prof. ČAGu Evou Kordovou, která se studentům snažila vykreslit dobu, která pádu režimu předcházela přiblížením aktivit studentů ze své pozice středoškolské profesorky na gymnáziu K. Šatala, dnešního gymnázia J. V. Jirsíka. „Asi nejsilnější pocit zpočátku organizování protestů byl všudy přítomný strach; nikdo z nás nevěděl, co se bude dít. Komunistická propaganda v médiích stále ještě převládala a my jsme neměli potuchy, co se vlastně děje. To je v dnešní době naprosto nepředstavitelné. Obávali jsme se, že nás zmasakrují tanky, jak se to stalo čínských studentům v červnu 1989 na náměstí Nebeského klidu, když protestovali proti režimu“, kvituje Monika. „Studenti se začali sami aktivizovat již před pádem režimu třeba tím, že přišli s nápadem založit si vlastní školní časopis, který se stal jakousi platformou studentského hlasu proti nesvobodě“, zdůraznila mj. prof. Kordová.

Další významnou akcí bylo uspořádání konference ve čtvrtek 14. 11. na téma „Pád železné opony pohledem dnešním Čechů a Rakušáků. Čestným hosty byl honorární konzul Rakouska Mag. Oliver Christopher Jerney, redaktor ORF Gernot Ecker a ředitel partnerského gymnázia BORG v rakouském Hagenbergu/Linci Mag. Eder. Všichni přítomní hosté zdůraznili důležitost pádu železné opony a možnost vzájemného sebepoznání, které do té doby bylo většině lidí na obou stranách odepřeno. „Pocházím z Bad Leonfeldenu, městečka, které leží přímo na hranicích. Má babička se vdala do Rakouska v r. 1949 a svůj rodný Krumlov navštívila až v r. 1989, po dlouhých čtyřiceti letech, přitom obě města jsou od sebe vzdálena pouhých pár kilometrů. Dnes je těžké si vůbec představit, že Československo a život za hranicemi pro nás byl méně dostupný než cestování na druhý konec světa. Jací lidé tam žijí a jak vypadají? To byly mj. otázky, které jsme si jako malé děti kladli“, říká o své zkušenosti Gernot Ecker, který všem přítomným představil svůj komentovaný dokument „100 let hranice“, ve kterém mapuje pomocí dobových nahrávek a snímků život na česko-rakouské hranici od r. 1918 do současnosti. Na konferenci pak představili studenti DSD ze sexty své nahrávky s různými osobami napříč věkovým spektrem, které opatřily titulky v němčině. Rakouští studenti se naopak dotazovali svých blízkých, co jim říká železná opona a jaké na ni mají vzpomínky. Odpoledne si všichni přítomní studenti zahráli ve městě přes své mobilní aplikaci interaktivní hru „Po stopách sametové revoluce v Českých Budějovicích, kterou připravili studenti DSD ze septimy. Více se můžete dozvědět na odkazu na Zprávy Jihočeské televize: https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zpravy.html

Na závěr mi dovolte citovat slova významného českého disidenta, spisovatele a dramatika Pavla Kohouta:“ Demokracii zajistí jen lidé ochotní ji trvale pěstovat a chránit. Moderními zbraněmi občanů jsou správné strany! A ovšem i sociální sítě!“