Přijímací řízení PDF Tisk Email

Milí uchazeči o studium na Česko-anglickém gymnáziu,

 

Přijímací řízení do prvního ročníku do čtyřletého i osmiletého studia  probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Zvláštní pravidla pro přijímání na střední školu pro školní rok 2020/2021 v souvislosti
s aktuální situací okolo šíření koronaviru upravuje zákon č. 135/2020 Sb.
o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a
vyhláška č. 232/2020 Sb. ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Vyplněnou přihlášku ke studiu jste doručili do kanceláře Česko-anglického gymnázia nejpozději
do
1. 3. 2020.

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

 

Jednotná přijímací zkouška se bude konat

 

  • 8. června pro čtyřletý obor
  • 9. června pro osmiletý obor
  • náhradní termín (pro případ nemoci) - 23. června 2020.

 

Žák koná zkoušku na té škole, kterou má uvedenou na přihlášce jako první.
Pozvánky k přijímací zkoušce dostane uchazeč v posledním týdnu v květnu.

Výsledek zkoušky bude doručen na obě školy z přihlášky.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na stránkách školy a na úřední desce 16. června v 8:00 pro čtyřletý obor a 17. června v 8:00 pro osmiletý obor. Rozhodnutí o nepřijetí na ČAG bude uchazečům zasláno poštou.

Do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručí přijatí zájemci o studium na ČAG do školy zápisový lístek.

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 20 uchazečů,
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 26 uchazečů.

 

 

Přejeme Vám šťastnou volbu,

pedagogický sbor Česko-anglického gymnázia

 

Přehled úspěšnosti absolventů ČAG při přijímání na VŠ