Přijímací řízení PDF Tisk Email

Milí uchazeči o studium na Česko-anglickém gymnáziu,

 

Přijímací řízení do prvního ročníku do čtyřletého i osmiletého studia pro školní rok 2020/2021 probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Vyplněnou přihlášku ke studiu doručte do kanceláře Česko-anglického gymnázia nejpozději
do
1. 3. 2020.

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
V minulém školním roce probíhaly v těchto termínech:

1. termín:  12. dubna 2019 pro čtyřleté gymnázium, 16. dubna 2019 pro osmileté gymnázium

2. termín: 15. dubna 2019 pro čtyřleté gymnázium, 17. dubna 2019 pro osmileté gymnázium

Náhradní termíny: 13. května a 14. května 2019


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy na začátku května 2020. Rozhodnutí o nepřijetí na ČAG bude uchazečům zasláno poštou.

Do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto rozhodnutí přijatí zájemci o studium na ČAG doručí do školy zápisový lístek.

 

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 25 uchazečů,
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 25 uchazečů.

 

Dny otevřených dveří na Česko-anglické gymnáziu:

  • ve středu  13. 11. 2019
  • ve středu 15. 1. 2020,          vždy 14.30 - 17.00

 

Rádi Vás provedeme školou kdykoliv po telefonické či e-mailové domluvě.

 

Zájemcům nabízíme možnost vyzkoušet si jednotnou přijímací zkoušku nanečisto

(středa 27. 11. 2019, 14.30 - 17.30).

Od 15. ledna 2020 budou probíhat přípravné kurzy na přijímací zkoušky (vždy ve středu 15:00 - 17:00)

Způsob přihlašování a další informace naleznete v příloze.

 

Přejeme Vám šťastnou volbu,

pedagogický sbor Česko-anglického gymnázia

 

Přehled úspěšnosti absolventů ČAG při přijímání na VŠ