Přijímací řízení PDF Tisk Email

Milí uchazeči o studium na Česko-anglickém gymnáziu,

 

Přijímací řízení do prvního ročníku do čtyřletého i osmiletého studia  probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Zvláštní pravidla pro přijímání na střední školu pro školní rok 2020/2021 v souvislosti
s aktuální situací okolo šíření koronaviru upravuje zákon č. 135/2020 Sb.

Vyplněnou přihlášku ke studiu jste doručili do kanceláře Česko-anglického gymnázia nejpozději
do
1. 3. 2020.

Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

 

Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dní po obnovení přítomnosti žáků ve škole. Termín zkoušky stanoví MŠMT. Bude určen pouze jeden termín (a jeden náhradní - pro případ nemoci). Žák koná zkoušku na té škole, kterou má uvedenou na přihlášce jako první.

Výsledek zkoušky bude doručen na obě školy z přihlášky.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do osmi kalendářních dnů po termínu JPZ na stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí na ČAG bude uchazečům zasláno poštou.

Do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručí přijatí zájemci o studium na ČAG do školy zápisový lístek.

Další informace budeme zveřejňovat na základě oficiálních zpráv z MŠMT.

 

 

 

Předpokládané počty uchazečů přijímaných v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

  • do čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní studium 20 uchazečů,
  • do osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní studium 26 uchazečů.

 

 

Zájemcům nabízíme možnost vyzkoušet si jednotnou přijímací zkoušku nanečisto

(středa 1. 4. 2020). Účastníci přípravných kurzů jsou na tuto zkoušku přihlášeni automaticky, zkouška je součástí kurzů a tedy zdarma. O formě jednotné přijímací zkoušky nanečisto budou přihlášení zájemci informováni e-mailem.


Přejeme Vám šťastnou volbu,

pedagogický sbor Česko-anglického gymnázia

 

Přehled úspěšnosti absolventů ČAG při přijímání na VŠ