Matematika v projektu Tisk
Napsal uživatel Pustinová Libuše, RNDr.   

 

 

V poslední době roste tendence využívat ICT při výuce matematiky. Proto byla vytvořena část projektu OPVK pro výuku matematiky. Výuka se zkvalitňuje tvorbou pracovních listů a výukových materiálů na interaktivní tabuli a jejich využitím a testováním v hodinách tohoto předmětu. Z výsledků několika šetření prováděných u studentů je patrné, že tento způsob výuky znamená atraktivnější a efektivnější fixaci učiva a nabourává stereotypy.

Od listopadu 2009 používají studenti sekundy při hodinách Mcv (cvičení z matematiky), které se vyučují jedenkrát v týdnu v počítačové učebně, připravené  pracovní listy. Při práci podle nich se studenti učí používat výukový software Cabri geometrie při rýsování a Editor rovnic při popisu narýsovaných konstrukcí. První čtyři pracovní listy sloužily k získání základních zkušeností pro práci se zmíněným softwarem. Pátý list, který byl ve výuce použit 20. a 26.1.2010., je opakovacím a zkušebním, podle něho vytvořené studentské práce jsou hodnoceny a klasifikovány. Cílem dalších pracovních listů, podle kterých sekundáni pracují od počátku nového pololetí a z nichž jeden je na ukázku připojen, bude  navázat na získané znalosti a dovednosti v práci s počítačovou technikou při hodinách matematiky, další rozvoj a zdokonalování se studentů ve využívání výukových softwarů.

Velký pokrok také zaznamenává na naší škole interaktivní výuka. Pro výuku matematiky na vyšším a od nového pololetí i na nižším gymnáziu jsou vytvářeny výukové materiály, které se používají na interaktivní tabuli nebo panelu.

Všechny vytvořené materiály mají po jejich použití ve výuce studenti k dispozici. Tato přístupnost materiálů umožňuje studentům zopakování látky a  její doplnění v případě studentovi nepřítomnosti na vyučování.

Pracovní listy jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

 

Attachments:
Download this file (335_Pracovní list - střední příčky v trojúhelníku.pdf)střední příčky v trojúhelníku[ukázka pracovního listu]289 Kb