Vítejte na ČAG
Studenti ČAG pomohli Ovečce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kateřina Štruncová   

OvečkaI v letošním roce se studenti Česko-anglického gymnázia vžili do role prodavačů u stánku na adventním trhu v Českých Budějovicích. Střídali se u stánku obecně prospěšné společnosti Ovečka, která sdružuje rodiny vychovávající děti s Downovým syndromem (DS). Filozofií Ovečky je maximálně podpořit celkový rozvoj dětí s DS již od nejútlejšího věku tak, aby v dospělosti byli co nejsamostatnějšími, soběstačnými jedinci, kteří budou moci vést plnohodnotný život. K dosažení tohoto cíle Ovečka nabízí rodinám poradenskou činnost, individuální výuku dětí nad rámec školní výuky, terapie zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí i zájmové kroužky pro děti s DS a jejich kamarády. Prostředky na svou činnost získává Ovečka prostřednictvím darů. Jedním takovým dárkem je právě výtěžek z prodeje na adventním trhu, na jehož výši mají studenti ČAG lví podíl. Letos se podařilo pro Ovečku získat cca 23 000 Kč, které lidé na stánku nechali za ručně vyráběné vánoční ozdoby, náhrdelníky nebo třeba vlněné ponožky či nákrčníky. Mezi nabízeným zbožím se objevila i kniha začínající třináctileté spisovatelky s DS Anežky M., která vyšla na jaře tohoto roku. Anežka je právě jedním z “oveččích” dětí, které se díky včasné pomoci Ovečky dobře zapojilo do každodenního života včetně vzdělávání v běžné základní škole.


Děkujeme nejen všem nadšeným prodavačům, ale i štědrým zákazníkům.

 
Advent u německých sousedů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kateřina Štruncová   

PasovStalo se již tradicí, že vybrané třídy - většinou nováčci na ČAG - jezdí na výlet do Pasova, kde se vždy příjemně naladíme na vánoční svátky. Letos to byli studentky a studenti 1. a 2. ročníku a sekundy, kteří v pátek 14.12. ráno vyrazili přes zasněženou Šumavu a Bavorský les. Tam nás čekala první zastávka ve sklárně v Mauthu. Od českých sklářů jsme se dozvěděli, jak vzniká křehká skleněná krása. Pokračovali jsme do Pasova a absolvovali jsme prohlídku historického centra s plněním úkolů. SklárnaNapříklad bylo třeba zjistit, kdy byla ve městě největší povodeň nebo jak došlo k nejhoršímu požáru. Na vánočním trhu a později na pěší zóně bylo možné se občerstvit či nakoupit pěkné dárky a pak už jsme opět zamířili domů.

 
Úspěch Matěje Plachty a Ksenii Rudiuk PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Oběma studentům septimy se podařilo probojovat se z předvýběrového kola Evropského parlamentu mládeže do Národní výběrové konference, která proběhne v březnu 2019 v Olomouci.

"Jsem rád, že se mi podařilo postoupit, zejména proto, že se mnou v týmu byli i členové, kteří vystupovali velmi aktivně a měli poměrně rozsáhlé znalosti, ale svým arogantním chováním působili na zbytek týmu toxicky, což vyvolávalo během společné práce značné problémy. Nakonec tito jedinci nepostoupili, což beru jako určité zadostiučinění", kvituje svoji zkušenost Matěj Plachta.

Oběma přejeme hodně zdaru do dalšího klání!

 
Vídeň tradičně i netradičně PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Na univerzitěMinulý týden vyrazila skupinka třinácti němčinářů ze sexty, septimy a 2. ročníku do Vídně. Exkurze byla součástí výměnného programu s partnerskou školou BORG v hornorakouském Hagenbergu, se kterou ČAG spolupracuje formou mobilit, společných projektů či studentských výměn již od roku 2007.

Během dvoudenního programu jsme měli možnost zavítat nejprve na translatologický ústav Vídeňské univerzity, kde jsme se zúčastnili semináře konsekutivního a simultánního tlumočení. Studenti ČAGu i BORGu si připravili prezentace, které studenti-stážisté oboru překládání/tlumočení z ostravské a vídeňské univerzity překládali. Součástí semináře byla i debata s přítomnými studenty. „Tato zkušenost byla pro mne moc zajímavá, neboť jsem si předtím neuměl představit, co příprava v tomto oboru obnáší“, kvituje student 2. ročníku Vojta Ročně, který má k němčině skrze svůj původ blízký vztah.

Večer jsme zavítali do historického centra Vídně a prohlédli si vánoční výzdobu Vídně včetně Stephansdomu. Druhý den jsme byli přivítáni na českém velvyslanectví v Penzinger Straße 1, kde nás přijal zástupce velvyslankyně Dr. phil. Jakub Novák, který přítomným studentům přiblížil práci diplomata. “Pokud si myslíte, že vaše osoba skrývá několik různých druhů flexibilního já, pak je práce diplomata pro vás ideální, protože během jednoho dne musíte vystupovat v nejrůznější profesní i společenské roli a spojovat tak několik různých zaměstnání najednou“, glosuje svoji zkušenost Dr. Novák.

Na závěr naší návštěvy jsme navštívili barokní zámek Belveder, kde jsme absolvovali edukativní prohlídku zaměřenou na dílo nejvýznamnějšího vídeňského secesního malíře Gustava Klimta a kde jsme mohli obdivovat i jeho nejvíce ceněný obraz „Polibek“, který má podle slov naší průvodkyně hodnotu  více než 200 mil. eur.

Budeme se těšit na další společná setkání v novém roce na obou stranách hranice!

 

 
Regionální výběrová konference EPM pohledem Matěje Plachty a Ksenii Rudiuk PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

EPM

Na začátku listopadu se náš čtyřčlenný tým v Litoměřicích zúčastnil třídenní Regionální výběrové konference Evropského parlamentu mládeže. Hlavním cílem akce bylo přiblížit studentům fungování parlamentu a vyzkoušet si, jak probíhá vytváření nových zákonů. Je nutné také zmínit, že celý program probíhal v angličtině, a tak nabízel skvělou příležitost pro zlepšení jazykových znalostí.

Program začal již naším příjezdem na autobusové nádraží, kde si nás společně s dalšími skupinami vyzvedli organizátoři. Ti nás odvedli na ubytování, kde jsme se zapsali, vyzvedli si cedulky a vybalili si.

V 13:00 začal teambuilding. Ten se skládal z různých seznamovacích her a “energizerů”, zaměřených na posílení naší spolupráce. Po 5 hodinách všech možných úkolů a aktivit, byla událost oficiálně zahájena otevírací ceremónií, po které následovala tzv. Eurovillage. Delegace jednotlivých škol měly za úkol připravit tradiční jídla státu, který jim byl před akcí přiřazen. Naše škola obdržela Polsko, což se ze začátku zdálo být obtížné, ale nakonec jsme to zvládli na jedničku. Já přinesl například tvarožník s kandovaným ovocem, Natka jednohubky s klobásou, Kseniia jablečník, který měl ze všeho největší úspěch a Tomáš polské lívance, neboli racuchy.

Druhý den jsme se již brzy ráno pustili do práce. Naším cílem bylo ve skupinách vypracovat vlastní rezoluci k tématu, které jsme si týden předtím vybrali. Vzhledem k tomu, že každý z nás byl rozdělen do různých výborů, jsme řešili odlišné problémy. Zatímco já jsem se zabýval globálním oteplováním a jeho zamezení, moji spolužáci měli za úkol vypracovat návrhy týkající se marihuany používané pro lékařské účely, manipulace voleb nebo psychologických problémů nezletilých.

Po dlouhé a intenzivní práci následoval hřeb večera, neboli Farewell Party. To pro nás ovšem neznamenalo, že s prací je hotovo, protože okolo půlnoci všem na email přišel resolution booklet, ve kterém byly vypsány řešení všech komisí. My tak dostali příležitost připravit se na další den a napsat své proslovy, nebo se snažit najít chyby a nedostatky v rezolucích ostatních.

Naše poslední ráno začalo poněkud chaoticky. Po rychlé snídani, jsme se přesunuli do haly, kde se nadcházejících 8 hodin měla konat tzv. General assembly. Byl to dlouhý a opravdu vyčerpávající proces, při kterém se diskutovalo a hlasovalo, lidé četli své proslovy a reagovali na proslovy ostatních. Každý mel příležitost vystoupit před publikem a vyjádřit se. Vše bylo nakonec završeno závěrečnou ceremonií, po které jsme se všichni opět vydali zpátky domů.

Na závěr bych chtěl citovat svou spolužačku Kseniiu a její zážitky z EYP: ,,Myslím si, že každému z nás EYP něco přineslo. Nejen že nám to poskytlo spoustu nových znalostí a zlepšilo naši angličtinu, ale seznámili jsme s velkou spoustou lidí. Za nejlepší zkušenost ovšem považuji výstup před velkým publikem. Evropsky parlament mládeže bych osobně doporučila nejen těm, co se zajímají o politické dění, ale studentům obecně, protože si myslím, že je to skvělá zkušenost pro každého.“

 

 
Den díkůvzdání-25. výročí! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

 

ThanksgivingVe čtvrtek 22. 11. 2018 usedli studenti kvinty a 1. ročníku v doprovodu pozvaných hostů a vyučujících ve vestibulu ČAGu k tradičnímu slavnostnímu stolu, aby společně oslavili americký svátek Díkůvzdání.

Moderátoři večera, Kateřina Nedvědová a Štěpán Šádek, všechny přítomné provedli slavnostním večerem. „Americký lektor Andy Wendling oslavil Thanksgiving spolu se studenty a učiteli ČAGu poprvé v roce 1993, aniž by věřil, že se z něj stane jedinečná 25. letá tradice“, připomněla ve své uvítací řeči řediteka ČAGu Danuše Lhotková. Přítomní američtí hosté, současná lektorka ČAGu Amy Valladeres a Andrew Bair, student teologické fakulty JU, přítomným hostům předali svá poselství: „Mé vzpomínky na oslavu Thanksgiving jsou zdánlivě tradiční, ale zároveň velmi osobně emotivní: směs vůní pečeného krocana a dýňových koláčů, pohled na mrazem ojíněná okna a vzácná rodinná pospolitost“, kvJablkový koláčituje svoji osobní vzpomínku Amy, která nám slavnostní atmosféru ozvláštnila recitací modlitby amerických indiánů kmene Navaho.

Během večera se rozjímalo, hodovalo, zpívalo, hrálo a soutěžilo. O pestrost programu se postarali společnou měrou studenti kvinty a 1. ročníku: Kvintáni pod vedením svých vyučujících Petry Klee a Amy Valladeres představili vtipnou skeč o tom, jak se měnila podoba oslavy svátku v tradiční americké rodině v různých obdobích. Studenti 1. ročního za hudebního doprovodu Pavla Hocha a Jáchyma Hüttnera se naopak postarali o příjemný hudební program.

Do soutěže o nejlepší americký koláč přispělo nebývale velké množství studentů, a tak porota měla náročný úkol vybrat tři nejlepší. Ceny za nejlepší a nejchutnější koláče si nakonec odnesli: Kristýna Matušková a Johana Veisová, a to hned ve dvou kategoriích: nejchutnější a nejlépe vypadající, dále Kateřina Nedvědová, Daniela Pomyjová, či Míša Žurovcová.

Všem, kteří svým dílem přispěli ke společnému svátečnímu zážitku, tímto co nejsrdečněji děkujeme!

 

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL