Česky  English  Deutsch  Français  Español

Facebook

Fotogalerie

DSC_0107

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Třebízského 1010
37006 České Budějovice 5
tel.: 380 425 133

e-mail: cag@cag.cz

Vítejte na ČAG
Olympiáda dětí a mládeže PDF Tisk Email
Napsal uživatel Pavel Soukup   

Velkou událost pro mladé sportovce pořádá Karlovajský kraj, stal se totiž hostitelem Olympiády dětí a mládeže, kam se sjelo téměř 2000 sportovců z celé České republiky. Našich 7 statečných se bude snažit o cenné kovy až do konce týdne. Přenosy z události můžete sledovat v iVysílání ČT nebo pomocí aplikace pro mobilní telefony, hledejte "ODM2020."

Přejeme mnoho úspěchů bez úrazů a těšíme se na vás!

Reprezentanti: Linda Štěrbáková, Kristýna Pártlová, David Szmaragowski, Kryštof Kukrál, Veronika Janoušková, Martin Janoušek, Emma Bendová

Fotografie: sjezdařská sekce

 
STEM cubed - Three EU schools in a STEM project PDF Tisk Email
Napsal uživatel Květa Tůmová, RNDr.   

Erasmus+ očima studentky Bety Michalové

Den 1. příjezd studentů

Bylo pondělí odpoledne a do naší školy přijely čtyři studentky ze Slovinska se dvěma učitelkami a jedním panem laborantem. Studentky jsme si rozebraly a pomalu odvážely do svých domovů. O nějakou dobu později přijeli studenti a učitelé z Chorvatska, se kterými jsme se sešli až druhý den.

Den 2. Č. Budějovice a výlet do Českého Krumlova

V úterý jsme byli prozkoumat České Budějovice, měli jsme krátké prezentace o městě a památkách. Poté jsme byli rozděleni do mezinárodních 4 členných týmů a pozorovali lišejníky v parku Stromovka. Odpoledne jsme jeli do Českého Krumlova. Zde jsme si také ukazovali zajímavé památky města a poprvé jsme odebírali vodu z Vltavy a novými měřícími soupravami stanovili základní ukazatele její kvality

Den 3. výlet Praha

Ve středu byl pro nás asi nejnáročnější den ze všech. Výlet do Prahy. Nejen že jsme museli velice brzo vstávat, ale také celodenní chození po obrovském městě bylo velice náročné. Pro Slovince i Chorvaty to byl ale nejzajímavější výlet vůbec. Všechny nás spojuje osobnost architekta Plečnika, a tak jsme navštívili jeho kostel na Vinohradech, odebírali a měřili jsme vodu na Kampě, obědvali u Švejka a po Karlově mostě jsme došli do Terezy. Praha se všem moc líbila a naši hosté byli neskutečně potěšeni z památek, překvapeni, když viděli metro a další věci, které ve Slovinsku nemají. V Praze jsme udělali také mnoho fotek a nakoupili i suvenýry. Výměnní studenti byli z Prahy opravdu unesení a my jsme byli velice rádi, že jsme pro ně měli dobrý plán, který jim představil naší zemi.

Den 4. závěrečné prezentace a ukončení pobytu

Tento den jsme celý strávili v Českých Budějicích. Navštívili jsme Vodárenskou věž a dělali jsme odběr vody z Vltavy a Malše. Poté ve škole jsme připravovali a přednesli prezentace v mezinárodních týmech. A tím jsme shrnuli celý týden -jaké památky a města jsme viděli, co nás bavilo a co bychom na druhou stranu třeba udělali jinak.

Den 5. odjezd studentů

V pátek jsme naše nové kamarády odvedli do školy a oni po chvíli loučení odjeli domů do Mariboru a Zagrebu. Musím říct, že i jak jsme si se studenty povídali, tak se všichni velice těšíme na pobyt u nich a stále zůstáváme v kontaktu. Ten týden byl sice super, ale zároveň utekl tak strašně rychle, že jsme si to chtěli o takové dva týdny prodloužit.

 
Mikuláš je zpět PDF Tisk Email
Napsal uživatel Pavel Soukup   

Školou se rozhléhá klapot kopyt a řinčení řetězů. Kdo byl letos vzorný student? A kdo bude muset odprosit? Za zlověstným šklebem čertů, konejšivým úsměvem andělů i otcovským výrazem Mikuláše se skrývají naši studenti.

 
Den díkůvzdání po šestnácté! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Ve čtvrtek 27. 11. usedli studenti kvinty a 1. ročníku v doprovodu pozvaných hostů a vyučujících ve vestibulu ČAGu k tradičnímu slavnostnímu stolu, aby společně oslavili americký svátek Díkůvzdání.

Moderátoři večera, Denisa Havlová a Martin Eliáš, všechny přítomné provedli slavnostním večerem. „Americký lektor Andy Wendling oslavil Thanksgiving spolu se studenty a učiteli ČAGu poprvé v roce 1993, aniž by věřil, že se z něj stane jedinečná 26-letá tradice“, připomněla ve své uvítací řeči řediteka ČAGu Danuše Lhotková. Přítomní hosté, současná lektorka ČAGu Rachel Kolisko z Kanady a Cindy Peňa, Američanka z NYC, přítomným hostům předaly svá poselství: „Kanaďané slaví Thanksgiving první pondělí v říjnu. Hlavním důvodem je, že naše země leží více na sever, a tudíž sklizeň v našich zeměpisných šířkách přicházela dříve, na rozdíl od USA, kde se svátek slaví čtvrtý čtvrtek v listopadu“, připomněla Rachel. „Díky mému hispánskému původu, jsme si zachovali v naší rodině oslavu svátku po našem, a tak se naše slavnostní menu od toho tradičního trochu liší“, dodala Cindy.

Během večera se rozjímalo, hodovalo, zpívalo, hrálo a soutěžilo. O pestrost programu se postarali společnou měrou studenti kvinty a 1. ročníku: Kvintáni pod vedením svých vyučujících Elišky Čihovské a Amy Valladeres si představili vtipnou video-skeč o oslavě Thanksgiving v USA a Kanadě. Studenti prvního ročníku pod vedením profesorky Jany Pechové natočili krátká videa s primány a oktavány na téma „What are you thankful for and what is your strongest memory from that day? Alžběta Kozlová z 1. ročníku, Matyáš Cahák a Natálie Rainke z kvinty se naopak postarali o příjemný hudební program.

Do soutěže o nejlepší americký koláč přispělo rekordní !!!! množství studentů, a tak porota měla náročný úkol vybrat tři nejlepší. Ceny za nejlepší a nejchutnější koláče si nakonec odnesli: Hugo Mach, Klára Borovková a Anička Tomanová, a to hned ve dvou kategoriích: nejchutnější a nejlépe vypadající, dále porota ocenila koláče Davida Slezáčka, Kryštofa Linera a Tadeáše Duška.

Všem, kteří svým dílem přispěli ke společnému svátečnímu zážitku, tímto co nejsrdečněji děkujeme!

 
Divadlo Continuo – Poledne PDF Tisk Email
Napsal uživatel Petr Klier   

27. 11. jsme s hrstkou statečných shlédli divadelní představení divadla Continua, Poledne, to vše na půdě Jihočeského divadla na akci pořádané Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity a Heinich Böll Stiftung

Jedná se o inscenaci spojující dokumentární divadlo o událostech, které následovaly po demonstraci na Rudém náměstí v Moskvě 25. srpna 1968 proti okupaci Československa, a výtvarné divadlo neodbytných obrazů, inspirovaných poezií Natalie Gorbaňevské, Vadima Deloneho a dalších básníků sovětského disentu 60. a 70. let.

Jakou cenu jsou stateční mezi námi ochotni zaplatit za 5 minut svobody? Jak totalitní režimy zacházejí se svými oponenty? Kde je hranice rozumného kompromisu a kolaborace? A co zodpovědnost za naše blízké?

Sdílení historických zkušeností formou emocí, obrazů a citátů ruských disidentů (to vše divadelní představení obsáhlo) a to, jakou roli může divadlo sehrát v moderní výuce, jsme měli možnost diskutovat s divadelníky, ředitelem souboru, historičkou Ústavu pro studium totalitních režimů, zakladatelem Eduinu i učiteli a studenty Pedagogické fakulty do pozdních večerních hodin.

 
Oslava svátku svobody na ČAGu ! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka   

Celý minulý týden se nesl na ČAGu ve znamení připomínky 30. výročí od pádu železné opony. Všichni studenti napříč ročníky si tak mohli nejrůznějšími formami připomenout důležité milníky naší nedávné historie a zážitkovou formou si uvědomit důležitost těchto událostí, které naštěstí znají již pouze z vyprávění svých rodičů, či prarodičů.

Studenti kvinty pod vedením prof. Kliera uspořádali tematickou výstavu dobových artefaktů:-); studenti němčiny si připomněli 30. výročí od pádu Berlínské zdi zhlédnutím a diskuzí dnes již kultovního filmu Good bye Lenin. Celé vyšší gymnázium mělo možnost diskutovat s pozvanými  hosty Monikou Němcovou, tehdejší hlavní aktérkou studentských protestů a členkou stávkového výboru vysokoškolských studentů a prof. ČAGu Evou Kordovou, která se studentům snažila vykreslit dobu, která pádu režimu předcházela přiblížením aktivit studentů ze své pozice středoškolské profesorky na gymnáziu K. Šatala, dnešního gymnázia J. V. Jirsíka. „Asi nejsilnější pocit zpočátku organizování protestů byl všudy přítomný strach; nikdo z nás nevěděl, co se bude dít. Komunistická propaganda v médiích stále ještě převládala a my jsme neměli potuchy, co se vlastně děje. To je v dnešní době naprosto nepředstavitelné. Obávali jsme se, že nás zmasakrují tanky, jak se to stalo čínských studentům v červnu 1989 na náměstí Nebeského klidu, když protestovali proti režimu“, kvituje Monika. „Studenti se začali sami aktivizovat již před pádem režimu třeba tím, že přišli s nápadem založit si vlastní školní časopis, který se stal jakousi platformou studentského hlasu proti nesvobodě“, zdůraznila mj. prof. Kordová.

Další významnou akcí bylo uspořádání konference ve čtvrtek 14. 11. na téma „Pád železné opony pohledem dnešním Čechů a Rakušáků. Čestným hosty byl honorární konzul Rakouska Mag. Oliver Christopher Jerney, redaktor ORF Gernot Ecker a ředitel partnerského gymnázia BORG v rakouském Hagenbergu/Linci Mag. Eder. Všichni přítomní hosté zdůraznili důležitost pádu železné opony a možnost vzájemného sebepoznání, které do té doby bylo většině lidí na obou stranách odepřeno. „Pocházím z Bad Leonfeldenu, městečka, které leží přímo na hranicích. Má babička se vdala do Rakouska v r. 1949 a svůj rodný Krumlov navštívila až v r. 1989, po dlouhých čtyřiceti letech, přitom obě města jsou od sebe vzdálena pouhých pár kilometrů. Dnes je těžké si vůbec představit, že Československo a život za hranicemi pro nás byl méně dostupný než cestování na druhý konec světa. Jací lidé tam žijí a jak vypadají? To byly mj. otázky, které jsme si jako malé děti kladli“, říká o své zkušenosti Gernot Ecker, který všem přítomným představil svůj komentovaný dokument „100 let hranice“, ve kterém mapuje pomocí dobových nahrávek a snímků život na česko-rakouské hranici od r. 1918 do současnosti. Na konferenci pak představili studenti DSD ze sexty své nahrávky s různými osobami napříč věkovým spektrem, které opatřily titulky v němčině. Rakouští studenti se naopak dotazovali svých blízkých, co jim říká železná opona a jaké na ni mají vzpomínky. Odpoledne si všichni přítomní studenti zahráli ve městě přes své mobilní aplikaci interaktivní hru „Po stopách sametové revoluce v Českých Budějovicích, kterou připravili studenti DSD ze septimy. Více se můžete dozvědět na odkazu na Zprávy Jihočeské televize: https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zpravy.html

Na závěr mi dovolte citovat slova významného českého disidenta, spisovatele a dramatika Pavla Kohouta:“ Demokracii zajistí jen lidé ochotní ji trvale pěstovat a chránit. Moderními zbraněmi občanů jsou správné strany! A ovšem i sociální sítě!“

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL