Zájemci z řad vyššího i nižšího gymnázia změřili své síly v letošním ročníku dějepisné olympiády. Letošní téma bylo zaměřené na dějiny poválečného Československa a je třeba říct, že mladší účastníci soutěže ve škole tohle téma ještě neslyšeli, protože spadá do druhého pololetí letošního roku. O to větší pochvalu a obdiv si zaslouží, protože byli všichni úspěšnými řešiteli. Ještě jsem nepochválil účastníky soutěže v kategorii pro střední školy? To jsem měl. I oni byli téměř všichni úspěšnými řešiteli.

Znáte ho? Jde o Alexeje Stachanova.

Testy byly letos pěkné, nehodlaly pouze zjistit, kdo se nejvíce naučil z učebnic, ale nechaly dostatečný prostor i pro schopnost interpretace pramenů, uplatnění obecného přehledu a zájmu nejen o nedávnou historii, ale i o svět, ve kterém žijeme. Pomohla i schopnost naslouchat rodičům nebo jiným pamětníkům, kteří se o své příběhy a zkušenosti chtějí se svými dětmi podělit. Díky organizátorům akce za pěkný test. Ještě větší díky patří našim studentům, jejichž vhled a zájem jsem si během soutěžte moc užil. Vítězům patří samozřejmě gratulace největší, Dane Neubauere, Jakube Valuchu, blahopřejeme.