Ve středu 11. 1. 2023 si zájemci o studium na ČAG v rámci Dne otevřených dveří prošli budovu naší školy, nahlédli do různých učeben, kde jim učitelé a studenti sdělili potřebné informace o studiu.

Co přesně se dělo ve vybraných učebnách?

V učebně anglického jazyka se zájemci dozvěděli, jakým způsobem probíhá výuka tematické angličtiny se zaměřením na General Science, Global Issues, General Business nebo English and American Literature.

V jazykové laboratoři si studenti tercie připravili Kahoot na téma Velká Británie a do soutěžení se s nadšením vrhli i rodiče, takže atmosféra byla opravdu skvělá. Jako druhou aktivitu si studenti připravili pro zájemce z řad nových nadšených studentů jednoduché otázky v angličtině a společně si popovídali. 

V učebně věnované druhým cizím jazykům (němčině, španělštině a francouzštině) zájemci získali informace o vyučovacích metodách, možnostech studia programu DSD (pro studenty němčiny) a výměnných pobytech s partnerskými školami. Vyzkoušeli si, jak je možné využít digitální technologie v podobě greenscreenu v rámci výuky a zahráli si pexeso na procvičení slovní zásoby.

V rámci biologie a eko semináře došlo na mikroskopování a práce s binolupou, určování lišejníků a listnatých stromů, skládání lidského torza, určování biologických objektů z 3D tiskárny, seznámení s učebnicemi a dalšími pracovními materiály, informace o biologické olympiádě a projektech (GLOBE, Erasmus+).

V chemické laboratoři zájemci o studium pod vedením našich studentů připravovali a dokazovali plyny – vodík, kyslík a methan. V laboratoři to bublalo, štěkalo, hořelo a správně vonělo.

V průběhu prezentace matematiky prezentovali učitelé její koncepci včetně dělení na streamingové skupiny ve třetím ročníku a v septimě. Během komunikace s rodiči pečovali o jejich děti asistenti z řad žáků kvinty, kteří si se zájemci hráli na počítači starou čínskou hru vytvořenou v programu GeoGebra, zvanou Tangram.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na nové studenty! 😊