Úspěšní reprezentanti ČAGu na přehlídce vědeckých prací Amavet.