Návštěva děkana PřF JU na ČAG v rámci připravované spolupráce obou škol