Ani na konci letošního školního roku nechyběla tradiční Garden Party, během které si studenti, rodiče, učitelé i absolventi užili bohatý kulturní program. Zpívalo se, recitovalo, hrálo se divadlo a především došlo na ocenění nejlepších studentů ČAG za dobíhající školní rok.

Cenu pro nejlepšího studenta nižšího gymnázia získala Ema Trnková z kvarty

Cenu pro nejlepšího studenta vyššího gymnázia získala Eliška Smejkalová ze sexty

Cenu Petera de Graafa pro nejlepšího studenta anglického jazyka obdržela Neli Folbrechtová ze 4. ročníku

Cenu pro nejlepšího studenta německého jazyka v programu DSD získal Elliot Píbal ze 3. ročníku

Cenu Zdeňka Rebana za reprezentaci ČAG obdržel badatelský tým z EKO semináře ve složení:

Helena Knötigová, Veronika Láchová, Vojtěch Zdařil, Tereza Radová, Adéla Müllerová

Cenu Manželů Zahradníkových získal Elliot Píbal ze 3. ročníku

Zvláštní ocenění za svůj mimořádný sportovní úspěch obdržel od Klubu Absolventů ČAG Ivo Bouchal z oktávy.

Po skončení kulturního programu byl pro budoucí studenty ČAG připraven doprovodný program, během kterého měli možnost se seznámit s novými spolužáky a poznat prostředí školy. Na školním hřišti nechybělo ani občerstvení a volná zábava.

Zvláštní poděkování patří organizátorce slavnosti, paní profesorce Petře Klee, moderátorkám Neli FolbrechtovéAmálii Slabé, ale i všem účinkujícím a učitelům, kteří se podíleli na přípravě programu!