Informační systém PDF Tisk Email
Česko-anglické gymnázium s.r.o. chce dát možnost rodičům kdykoli v přůběhu roku sledovat studijní výsledky a docházku jejich dětí. Systém tzv. "Informačních odpolední pro rodiče" jsme přitom zachovali, protože osobní kontakt a podněty rodičů jsou pro nás velmi důležité.

Systém Bakaláři pro školskou agendu obsahuje webové aplikace "Informační modul pro rodiče" a "Zápis známek". Informační modul pro rodiče umožňuje zobrazovat tyto informace:
  • Osobní údaje žáka - přehled osobních údajů lze využít např. pro kontrolu rodičům, zda škola eviduje korektní údaje (telefony, adresy...). Systém je připraven také na případné přímé ohlašování změn přes www.
  • Průběžná klasifikace - průběžná klasifikace ze všech vyučovaných předmětů v dané pololetí včetně aktuálních vážených průměrů.
  • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ze všech ročníků a pololetí od počátku studia včetně přehledů zameškaných hodin, hodnocení atd.
  • Průběžná docházka - napojení na nový modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
  • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí, nebo za celé studium.
  • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď aktuální rozvrh stálý, nebo rozvrh, který zohledňuje i suplování, volna apod.
  • Elektronická třídní kniha - možnost ověření obsahu hodiny včetně poznámky nebo zadaného domácího úkolu (vychází z tabulky rozvrhu) 
  • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět učí.

Náhledy obrazovek Informačního modulu pro rodiče:


Bakaláři obr.1: Osobní údaje studenta, je možné přímo informovat o změnách třídního učitele.


Bakaláři obr.2: Průběžná klasifikace s váženými průměry.


Bakaláři obr.3: Průběžná klasifikace - detail předmětu.


Bakaláři obr.4: Pololetní klasifikace.


Bakaláři obr.5: Průběžná absence.


Bakaláři obr.6: Výchovná opatření.


Bakaláři obr.7: Aktuální rozvrh se zohledněním suplování.


Bakaláři obr.8: Vyučované předměty se jmény jednotlivých učitelů.