Na tyto a podobné otázky odpovídala paní Mária Novak, která pracuje ve vysoké manažerské pozici coby Seconded Head of HR ve výkonné agentuře, která spadá pod gesci Evropské komise v Bruselu zabývající se primárně projekty pro ČR a SR v oblasti podpory infrastruktury či Zelené dohody.

Paní Novak nás ve své prezentaci určené primárně pro studenty posledních a předposledních ročníků seznámila mj. s fungováním unijních institucí a s konkrétními projekty, které může ČR, coby členská země čerpat. Jak sama zdůraznila, ČR již získala z EU od roku 2004 celkově 1,51 trilionů CZK, zatímco přispěla do společného rozpočtu částkou 648 bil. CZK.  „Na každých cca 50 centů, které každý občan ČR přispěje, dostaneme z EU více než dvojnásobek“, dodala paní Novak.  Během debaty jsme se mohli mj. také dozvědět, že Jihočeský region již do současné doby získal finanční podporu pro více než 8000 projektů do různých oblastí.

Studenti ocenili zejména možnost přímé interakce, takže zazněly např. dotazy týkající se slučitelnosti zachování vysoké životní úrovně v EU v podmínkách tržního hospodářství s plněním závazků spjatých se Zelenou dohodou v budoucnu. „To vše nám ukáže čas a naše ochota přijmout změny“, zdůraznila paní Novak.