Důkazem toho, že mezinárodní spolupráce může mít spoustu podob, jsou letošní projekty němčinářů ze septimy a jejich rakouských partnerů z hornorakouského Hagenbergu/Lince.

Co všechno proběhlo? Na podzim studenti natočili videa o tom, jak vypadá virtuální výuka na obou školách, co nového jim přinesla, a co naopak vzala. Poté sesbírali zajímavé karikatury na téma korona a vytvořili slovníčky obsahující nové výrazy a slovní spojení v češtině a němčině. Na jaře si studenti vybrali téma vaření: proběhla výměna receptů a následně knedlíková online soutěž. V úterý 18. 5. se uskutečnila dvouhodinová videokonference, během které si studenti představili videa z vaření a zhodnotili své zkušenosti. Na závěr se na obou stranách soutěžilo v Kahoot kvízech ve znalostech o České republice a Rakousku. V červnu plánujeme další videokonferenci, kde bychom rádi reflektovali letošní spolupráci a domluvili se na příští podobě v novém školním roce.

Knedlíkové klání

Karel a Míša.

Jarda a Áďa.

Kačka, Danča a Kristián