Absolvent ČAG 2019

Studuje Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Studium na ČAGu mi dalo mnoho. Kvalitní vzdělávání bylo doprovázeno skvělou atmosférou malé a klidné školy. Díky tomu se velká část studentů zná nejen mezi sebou, ale i s pedagogy a s ostatními  zaměstanci školy.  S paní ředitelkou Lhotkovou nebo s kýmkoli jiným navíc nikdy nebyl problém cokoli probrat. Všichni se vždy snažili vyjít maximálně vstříc.

Z hlediska přípravy pro mé další studium hodnotím ČAG jako skvělou volbu. Zejména velmi kvalitní výuka chemie (vedená paní doktorkou Tůmovou) a fyziky (pod vedením pana magistra Vejsady) mě výborně připravila na přijímací zkoušky na medicínu. Za další přednost studia, kterou je třeba vyzdvihnout, je forma výuky v posledních ročnících. Díky streamingu jsem se mohl zaměřit jen na mnou zvolené předměty a zbyl mi tak čas jak na přípravu na vysokou školu, tak na mimoškolní aktivity, jako například na zkoušky a koncerty s hudební skupinou. Škola je také zapojena do mnoho mezinárodních projektů, prostřednictvím kterých se mi podařilo získat jazykové diplomy z anglického a německého jazyka. Psaní ročníkové seminární práce na vyšším gymnáziu mi navíc pomohlo pochopit způsob přípravy akademických prací. Tato zkušenost není všude samozřejmostí a myslím si, že je velmi cenná.

Za vydařené považuji i akce pořádané školou, především každoroční Garden Party, kde mohou do školního života nahlédnout i rodiče. Jak již jsem uvedl, vše probíhá v rodinném duchu a zpětně na tyto akce velmi rád vzpomínám.

Představu o svém dalším směrování po skončení gymnázia jsem měl dlouho. Mé volbě přispělo samozřejmě také lékařské prostředí naší rodiny, ve kterém jsem vyrůstal.

V současné době jsem ukončil první ročník studia. Přednášky na 2. lékařské fakultě probíhají z velké části přímo v Nemocnici Motol. V roce 2019 fakulta otevřela nový anatomický ústav, který patří mezi nejmodernější v České republice. Fakulta sice nemá tak málo studentů jako ČAG, ale i přesto si v porovnání s ostatními lékařskými fakultami zachovává velmi přátelský, vstřícný a do jisté míry osobní přístup.