I v letošním roce se němčináři ČAGu zúčastnili soutěže Jugend schreibt (Mládež píše), kterou každoročně vyhlašuje česko-německé gymnázium Thomase Manna v Praze. Letošní ročník se nesl v duchu poetry slam, kdy byli studenti vyzváni napsat svou vlastní báseň v němčině a natočit video, jak báseň přednášejí.

Ve finálovém klání soutěže, které se konalo na Goethe Institutu v Praze, reprezentovala ČAG Kristýna Vaňková z kvinty. Nadějné autorce děkujeme za odvahu vystoupit se svou vlastní básní v němčině a do budoucna přejeme hodně inspirace k další tvorbě. 🙂