Chcete přispět k udržitelnosti, ale nevíte jak? Pak je tady přímo pro vás záznam z konference Ekoškoly, která se konala 1. 2. na Staroměstské radnici v Praze.

Jejím cílem je skrze autentické příběhy pěti řečníků, kteří se rozhodli ke směřování naší společnosti k ohleduplné k životnímu prostředí přispět v rámci svých možností, inspirovat žáky a ukázat jim, že i každý z vás se na tuto cestu může vydat. 

I já jsem měla tu možnost sdílet ve středu před stovkou žáků naživo a dalšími několika stovkami on-line svůj upřímný příběh se všemi překážkami i důležitými milníky. Měla jsem velkou radost, že se na mě po vyslechnutí mé prezentace mnoho učitelů i žáků obrátilo s dotazy a díky celé akci jsme se mohli spojit a vzájemně inspirovat a podpořit.

Pokud se chcete do dění také zapojit, moc doporučuji zhlédnout záznam z konference provázené známým hercem Petrem Vackem (prezentace i panelové diskuze), který je dostupný na YouTube na tomto odkazu.

Text a foto: Ludmila Kozlová, 1. ročník