Aktuální stav

Vážení rodiče, milí studenti,
dle Usnesení Vlády ČR a Sady opatření pro střední školy přešly třídy 1. až 4.ročník čtyřletého a 5. až 8.ročník osmiletého gymnázia  od 12.10. na distanční výuku. Od 14.10. 2020 přešly na distanční výuku i třídy 1. až 4.ročník osmiletého gymnázia. Nové informace k výuce na Česko-anglickém gymnáziu od 25.11.2020 najdete níže v příloze.

Rozvrhy distanční výuky se zeleně vyznačenými prostory pro online hodiny jsou uloženy na Nástěnce v Bakalářích a rodičům byly rozeslány mailem. Podle nového školského zákona je účast na distanční výuce včetně všech online hodin povinná, případnou nepřítomnost je třeba omluvit elektronickou cestou v souladu se školním řádem.

Dovolujeme si tlumočit výzvu MŠMT, aby si studenti i rodiče nainstalovali eRoušku v zájmu zabránění nevědomého šíření viru.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
RNDr. Danuše Lhotková, ředitelka ČAG

Další informace

Den otevřených dveří 11.11.2020 proběhl virtuálně. Tentýž osud může potkat také další plánované společné akce školy. Sledujte tuto stránku pro aktuální informace.