Aktuální stav

Vážení rodiče, milí studenti,
dle Usnesení Vlády ČR a Sady opatření pro střední školy přešly třídy 1. až 4.ročník čtyřletého a 5. až 8.ročník osmiletého gymnázia  od 12.10. na distanční výuku. Od 14.10. 2020 přešly na distanční výuku i třídy 1. až 4.ročník osmiletého gymnázia. Nové informace k výuce na Česko-anglickém gymnáziu najdete níže v příloze, na základě rozhodnutí Vlády ČR a podle pokynů MŠMT probíhá výuka dále od 1.3.2021 ve všech třídách distančním způsobem, konzultace jsou i nadále možné. S účinností od 19.dubna 2021 umožňuje dále uvedené Mimořádné opatření (v “Informacích pro školy od 13.4.2021”) také studentům maturitního ročníku a studentům ohroženým školním neúspěchem (z jakéhokoli ročníku) skupinové konzultace, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (nemusí být homogenní). Účast na těchto konzultacích je pro žáky dobrovolná a platí podmínka absence příznaků COVID-19 a podmínka podstoupení testování s výslovně vymezenými výjimkami v Mimořádném opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN”.

Rozvrhy distanční výuky se zeleně vyznačenými prostory pro online hodiny jsou uloženy na Nástěnce v Bakalářích a rodičům byly rozeslány mailem. Podle nového školského zákona je účast na distanční výuce včetně všech online hodin povinná, případnou nepřítomnost je třeba omluvit elektronickou cestou v souladu se školním řádem.

Dovolujeme si tlumočit výzvu MŠMT, aby si studenti i rodiče nainstalovali eRoušku v zájmu zabránění nevědomého šíření viru.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
RNDr. Danuše Lhotková, ředitelka ČAG

Další informace

Dny otevřených dveří 11.11.2020 a 13.1.2021 proběhly virtuálně. Tentýž osud potká pravděpodobně také další plánované společné akce školy. Sledujte tuto stránku pro aktuální informace.