Dne 25. 10. 2022 Laboratoř strukturní chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala pro 12 studentů oktávy a 4. ročníku Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích laboratorní cvičení zaměřené na provedení polymerázové řetězové reakce (PCR) a následné identifikace DNA pomocí elektroforézy v agarosovém gelu.

V průběhu čekání, než proběhne PCR, studenti navštívili Katedru medicínské biologie a seznámili se s výzkumem, který na této katedře probíhá. Zaujala je spotřeba pokusných zvířat, která se k experimentům také využívají.

Studenti ocenili možnost pracovat ve vědecké laboratoři pod vedením zkušených kolegů a společně s jejich paní profesorkou chemie se těší na cvičení zaměřené na krystalizaci lysozymu z vaječného bílku. 

Text a fotografie: I. Kutá Smatanová

Příprava vzorků na pcr ve sterilním boxu
Nanášení vzorků na gel
Poslední úpravy před spuštěním elektroforézy