Dne 20. 09. 2022 Laboratoř strukturní chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala pro 10 studentů oktávy a 4. ročníku laboratorní cvičení zaměřené na separaci a identifikaci proteinů pomocí denaturační gelové elektroforézy (SDS-PAGE).

Studenti si měli možnost vyzkoušet sami připravit vzorky proteinů, spustit elektroforézu a veškerou manipulaci s gelem. Byli se také podívat na Katedře molekulární biologie a genetiky PřF JU v laboratoři dr. Michaely Fenckové, která se zabývá genetickým výzkumem a dále navštívili na Katedře fyziky laboratoř Fyziky plazmatu a nanostruktur vedenou doc. Vítězslavem Straňákem, kde jim kolegové ukázali, jak se dají připravit tenkovrstvé povrchy pomocí plazmatu a kde se s nimi můžou setkat v běžném životě.

Studenti ocenili možnost pracovat ve vědecké laboratoři pod vedením zkušených kolegů a společně s jejich paní profesorkou chemie se těší na cvičení zaměřené na nukleové kyseliny, které pro ně rádi v budoucnu připravíme. 

Text a foto: I. Kutá Smatanová

Seznámení se s prací v Laboratoři strukturní chemie a s používáním automatických mikropipet
Příprava aparatury pro SDS-PAGE elektroforézu
Práce s pufry
Nanášení vzorků proteinů na gel
Návštěva Katedry genetiky a molekulární biologie PřF JU
Pozorování drozofil pod mikroskopem v laboratoři Michaely Fenckové, která studuje genetikou drozofil
Návštěva Laboratoře plazmatu a nanostruktur na Katedře fyziky PřF JU zaujala především mužskou část skupiny 🙂
Pozorování přípravy nanostrukturovaným povrchů pomocí výboje v plazmě