Výuka všech předmětů spoléhá na nové komunikační a vzdělávací technologie. Naši absolventi ovládnou nástroje informační doby, se kterými se jejich vrstevníci často setkávají až na univerzitách. Budou pracovat bezpečně a efektivně.

Naším hlavním cílem je rozvoj informatického myšlení. To znamená vytvoření pocitu sebevědomí a komfortu s technikou. Žáci musejí na základě vlastních zkušeností prožít klíčové zkušenosti s počítači. Práce s informacemi a komunikace se prolíná všemi předměty.

Toto snažení koncentrují odborné informatické předměty, o kterých si můžete dočíst více zde.