Metropolitní univerzita Praha pořádala v průběhu září a na začátku října cyklus on-line přednášek na vybraná témata v anglickém jazyce.

Studenti ČAGu z předposledních a posledních ročníků ze streamingů Global Issues a General Business si díky této nabídce mohli rozšířit své znalosti a aktuálních tématech. Bývalý zpravodaj z Blízkého východu, autor četných publikací a současný vyučující na MUP Břetislav Tureček, se ve své přednášce pokusil nastínit souvislosti mezi útoky 11. září v USA a politickou situací v Afgánistánu. Katedra mezinárodní obchodu naopak nabídla zajímavou přednášku na téma „Echange Rate and International Trade“. Na závěr se doc. Mats Richard Braun z katedry mezinárodních vztahů zabýval výzvami, které čekají EU v budoucnu; přednáška měla názvem „The Future of the EU“.