25. – 28. 3. proběhla 2. Digitální národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže, i tentokrát s účastí čagovské delegace ve složení Terky Müllerové, Kačky Nedvědové, Hugo MachaTadeáše Duška.

Součástí třídenní akce byly teambuildingové aktivity, práce v komisích, besedy s odborníky a příprava rezolucí. Vyvrcholením celé akce bylo nedělní Valné shromáždění, během kterého jednotlivé komise obhajovaly své rezoluce, napadaly rezoluce ostatních a odpovídaly na otázky před závěrečným hlasováním.

A jaké jsou postřehy samotných účastníků? „Byla jsem součástí komise s gescí v oblasti životního prostředí a ochrany veřejného zdraví a za úkol jsme v komisi měli řešit problematiku stárnutí populace a nutnosti vytvoření podmínek pro dostupnou paliativní péči pro populaci ve věku nad 80 let v EU “, říká o své zkušenosti studentka třetího ročníku Tereza Müllerová. „ EPM jsem se zúčastnila již podruhé a jsem naprosto nadšená. Mám možnost setkat se s inspirativními lidmi z různých oborů, významně si zlepšit angličtinu a dozvědět se spoustu zajímavých věcí, o kterých jsem většinou ani netušila. Např. slovo paliativní péče jsem jako většina mých vrstevníků vůbec předtím neslyšela“, kvituje svoji zkušenost Terka.

Sextán Tadeáš Dušek byl členem komise se zaměřením na zahraniční záležitosti a jeho úkolem bylo připravit rezoluci, která by zvýšila konkurenceschopnost EU v oblasti vesmírného výzkumu. “EYP byla stresující, ale zároveň i velice zajímavá zkušenost. Pro mě to byl takový skok do neznáma, protože jsem moc netušil, do čeho se pouštím. Čtyři dny plné stresu, euforie, zmatení a strachu z toho, že něco pokazím. Přesto ale EYP hodnotím pozitivně a určitě všem doporučuju, aby to také vyzkoušeli“, shrnuje svoji zkušenost Tadeáš.