Studenti kvarty jeli prostudovat historické události a dopad komunismu na společnost v Československu od druhé světové války až po pád komunistického režimu v roce 1989. Většina kvartánů ve dvojici vyhledala v expozici muzea odpovědi na padesát otázek a tím získali solidní historický kontext. Snad jim nahlédnutí do minulosti pomohlo pochopit současnou společnost a události a získali lepší perspektivu na vývoj a proměny, které mohly ovlivnit dnešek. V neposlední řadě šlo i o emocionální a kulturní obohacení. 

Po aktivním zkoumání v muzeu studenti dostali rozchod v centru a mohli si užít vánoční atmosféru. Cesta vlakem domů rychle utekla a můžeme se těšit na další podobné vzdělávací akce mimo školní areál.