Již v polovině 19. století měl pan Sebastian Anton Kneipp, rodák ze Švábska, jasnou představu o tom, co je zdravý životní styl. My jsme to na podzim se žáky 2. V vyzkoušeli při hodině němčiny na vlastní kůži. Kneipp hovoří o pěti sloupech zdraví, ke kterým patří životní styl a pohoda, voda, bylinky a příroda, pohyb a zdravá strava. Jak vypadalo naše snažení v praxi? Běhali jsme bosky v trávě, ochutnávali bylinky a se zavřenýma očima očichávali a ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny. Zacvičili si podle videa v němčině pozdrav slunci a testovali náš čich prostřednictvím aromatických olejů. Němčinu se zkrátka učíme v pohybu.