Nesporným důkazem toho, že karanténa přináší nové akademické výzvy a osobní potěšení z online setkávání, je účast pětice čagovských delegátů Patrika Neubauera, Viktora Lavičky, Anny Stang, Báry Novotné a Vojty Hladíka na mezinárodní konferenci PORGMUN, jejíž organizátory byli studenti pražského gymnázia PORG. Konference simulující model OSN proběhla v době od 18. – 21. 3. a níže přinášíme postřehy našich účastníků!

Barča

I přesto, že pro mě byl letošní PORGMUN celkem náročný, jsem si z něj odnesla mnoho zajímavých informací a ojedinělých zážitků. Tentokrát jsem byla součástí komise SPECPOL (Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace), kde jsme řešili problematiku palestinských uprchlíků a otázku politického statusu Západní Sahary. Zvlášť druhé téma týkající se Západní Sahary bylo pro mě velice zajímavé, jelikož jsem nejen zastupovala Alžírsko, které je jedním z hlavních aktérů, ale hlavně jsme měli unikátní příležitost debatovat přímo s členkou Fronty Polisario pro nezávislost Sahary. Tato debata mi poskytla přímý pohled do Západosaharsrého konfliktu a jelikož se v ní setkaly obě části tohoto sporu, mě přesvědčila o tom, že nic není černobílé a pravda je většinou někde uprostřed. Kromě těchto postřehů mi PORGUM přinesl samozřejmě i velice potřebné rozbití karanténní monotónnosti stejně jakou velkou dávku inspirace díky ostatním účastníkům.

Vojta

Ve čtvrtek jsem se zúčastnil Modelu Spojených Národů (MUN) školy PORG. Zde jsem vystupoval jakožto delegát státu Katar v Arabské lize a řešil otázky týkající se krize v Jemenu a krize nedostatku vody, který tyto země trápí.

Výsledkem nebyly jenom dvě skvělé resoluce a získání nových vědomostí, ale především pak rozbití rutiny, která prakticky zahrnuje pouze chození po schodech a sezení za počítačem. Bylo imponující vidět tolik nových tváří, které si navzájem předávají motivaci k jakékoli práci, jež je čeká.

Neskutečným překvapením poté bylo tento konflikt vidět retrospektivně, jelikož den po ukončení této akce bylo vydáno prohlášení Saudské Arábie (která hraje v tomto konfliktu obrovskou roli), které volalo po ukončení bojů v Jemenu. Řečeno jinak, vidět, že to, co se řeší na fiktivním jednání, kde vystupují fiktivní delegáti, se projednává v reálném světě.

Na přednášku nám do naší komise přišel povyprávět o situacích ve válečných zónách doktor, který je členem organizace Doktorů bez hranic. Jeho pohled, jakožto nezaujatého pozorovatele nám všem poskytl zcela novou perspektivu na situaci v Jemenu.