Po odmlce způsobené pandemickou opatrností si mohli letošní maturanti uspořádat tradiční poslední zvonění. Těší nás, že obnovu tohoto mnohdy obávaného fenoménu pojali velmi vyspěle a rozhodli se upustit od škození kolemjdoucím. Nikdo nepáchl octem, pouze naši studenti občas schytali pár kapek kohoutkové. Nikdo nevymýval z vlasů mouku či popel, ale téměř všichni se nechali ozdobit srdíčkem kdesi na obličeji. A ačkoliv se vybíraly peníze, neměli maturanti charakter bandy loupežníků, vymáhající výpalné.

Šikanu nahradila krásná tradice pasování, formou tajného rituálu, který podstoupili studenti třetího ročníku a septimy. Nepochybujeme o tom, že podobný zážitek budou chtít zopakovat i pro své následovníky o rok později. Život v období těsně před “zkouškou dospělosti” není jednoduchý. Věříme, že obřady, které přinášejí štěstí, nebo alespoň pomáhají naladit zodpovědnou studijní náladu a uklidnit nervy, přežijí i do budoucna.

Přejeme všem maturantům mnoho štěstí a klidu při maturitách. Nepochybujeme, že to zvládnete.

Poslední zvonění lehce potrápilo příští maturanty – třeťáky a septimány. Lehkost bláznivému dni dodávají maturanti hravými převleky: chlapci a dívky si na jeden den prohodili garderobu.