Migrační tematika je v českém politickém diskurzu stále aktuální; o to více bylo zajímavé slyšet osobní postřehy i fakta z úst Martina Ryneše, absolventa ČAG z r. 2006, který v pondělí 15. 3. uspořádal dvouhodinovou online debatu pro zájemce. Martin vystudoval obor arabistika na univerzitě v anglickém Manchesteru a poté získal Masters na London School of Economics v oboru International Relations. Díky znalosti arabštiny se rozhodl pro práci v oblastech nejvíce zasažených uprchlickou krizí.  V r. 2015 nejprve působil v roli překladatele na hotspotu na řeckém ostrově Lesbos;  mezi roky 2017-19 pracoval coby humanitární pracovník pro Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) v iráckém Kurdistánu v Dohuku. Nyní pracuje pro Mezinárodní Červený kříž a čeká na pracovní vízum do syrského Allepa.

Co vše se mohli přítomní studenti i hosté dozvědět? Např. to, jak statut uprchlíka definuje mezinárodní právo, jaký je rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem, jaká jsou práva a povinnosti uprchlíka. Ze své osobní praxe hovořil o praktické činnosti UNHCR a jak konkrétně UNHCR v Iráku v pomáhá. Martin přiblížil přítomným proces přijímání uprchlíků, které tvoří v kurdském Dohuku převážně vnitřně vysídlení Iráčané, dále uprchlíci ze Sýrie, Turecka či Iránu. Během živé debaty, během níž zazněly dotazy ze strany studentů na nejrůznější témata, Martin zmínil i málo známý fakt, že uprchlická vlna do Evropy v r. 2015 nebyla způsobená ani tak „vítací politikou“ německé kancléřky, jako spíše syrovou skutečností, že uprchlickým táborům byla pozastavena potravinová pomoc.

A jak besedu vnímají samotní studenti? „Uprchlickou tematiku jsem si zvolila do své prezentace na ústní část Německého zkoušky DSD-2, takže rámcově jsem nabyla nějaké znalosti, ale beseda s p. Rynešem mi mnohé objasnila a otevřela jiné perspektivy, které jsem z internetových zdrojů nemohla  získat “, kvituje svůj postřeh studentka 4. ročníku Lucie Hindy.

Martinovi moc děkujeme a těšíme se na další případná setkání!